Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų tvarkytojai > Atliekų tvarkytojai turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus > Aplinkos apsaugos agentūros sprendimai 2021 m.

 

Aplinkos apsaugos agentūros sprendimai 2021 m.

Sprendimai dėl atliekų tvarkytojų įrašymo į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau - Sąrašas), duomenų tikslinimo Sąraše, išbraukimo iš Sąrašo

2021-01-08 Nr. (27)-TS-1 Parsisiųsti
2021-01-12
Nr. (27)-TS-2
Parsisiųsti
2021-01-12
Nr. (27)-TS-3

ParsisiųstiParsisiųsti


Parsisiųsti


Parsisiųsti
    Parsisiųsti
    Parsisiųsti
    Parsisiųsti