Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Tarptautiniai atliekų pervežimai > Leidimo procedūra

 

Leidimo procedūra

Reglamento 1013/2006 II Dalis, "Išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas", 4 - 17 str.

 

Atliekų vežimo leidimas yra suteikiamas „pranešėjui“, t.y. tam fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris yra nurodytas pranešimo formos pirmame langelyje. Juo gali būti:

 

  • pirminis ar antrinis atliekų gamintojas,
  • atliekų surinkėjas,
  • registruotas prekiautojas ar tarpininkas, atliekų gamintojo ar surinkėjo raštu įgaliotas veikti jo vardu kaip pranešėjas,
  • atliekų turėtojas.

 

Pranešėjas turi priklausyti išsiuntimo šalies jurisdikcijai. 

Atliekų gavėju gali būti tik paskirties šalies jurisdikcijai priklausantis asmuo ar įmonė, kuriam atliekos siunčiamos naudojimui ar šalinimui, t.y. kuris pagal savo šalies reikalavimus turi teisę vienu ar kitu būdu tvarkyti vežamas atliekas.

 

Norint gauti atliekų vežimo leidimą, pirmiausia reikia suderinti finansinės garantijos arba laidavimo sumą su išsiuntimo šalies kompetentinga institucija, kuri turi būti numatyta kaip naudos gavėjas. Kai norima vežti atliekas iš Lietuvos, suma turi būti derinama su Lietuvos kompetentinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

Sumos derinimo prašymas yra laisvos formos raštas, kuriame pateikiami skaičiavimai pagal tvarkos apraše esančią formulę, aiškiai nurodant visus formulėje esančius dydžius. Taip pat būtina paminėti planuojamų vežti atliekų kodą, kiekį, siuntų skaičių, gavėją, alternatyvų gavėją ir jų adresus.

Finansinė garantija ar draudimo raštas nebūtinai turi drausti visą planuojamą išvežti atliekų kiekį. Laiduoti galima ir už vieną ar daugiau siuntų, tačiau tokiu atveju išvežus tą kiekį atliekų, kuris numatytas garantijoje, Aplinkos apsaugos agentūrai reikia pateikti pažymėjimą, kad išvežtos atliekos yra sutvarkytos kaip numatyta leidime. Tada leidžiama vežti kitas atliekų siuntas.

Atliekų vežimo į Lietuvą atvejais finansinės garantijos ar draudimo rašto suma yra derinama su tos šalies, iš kurios atliekos bus išvežamos, kompetentinga institucija. 

Kai finansinės garantijos ar draudimo rašto suma yra suderinta, išsiuntimo šalies kompetentingai institucijai reikia pateikti dokumentus, kaip numatyta Reglamento 1013/2006 II priedo 1 dalyje.

 

 

Kompetentingos institucijos taip pat gali pareikalauti papildomų dokumentų ir informacijos, kaip nurodyta II priedo 3 dalyje.

Pateikus reikalavimus atitinkančius dokumentus, išsiuntimo šalies kompetentinga institucija per tris darbo dienas juos persiunčia paskirties ir tranzito šalims, kurios taip pat per tris darbo dienas nuo dokumentų gavimo gali išsiųsti prašymą pateikti papildomos informacijos.

Išsiuntimo šalies leidimas išduodamas tuomet, kai gaunamas paskirties šalies patvirtinimas („acknowledgement“) arba leidimas. Visa procedūra gali užtrukti iki keleto mėnesių.