Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita > Sąvartynų sudėties tyrimai

 

Sąvartynų sudėties tyrimai

 

Pagal Regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio juose vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. D1-661, 25 punktą sąvartyno operatorius pildo Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitas, nurodydamas bendrą komunalinių atliekų tvarkymo regione pašalintą komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį (Tvarkos aprašo 2 priedas).

 

           Apibendrinta informacija pagal regionus:

REGIONINIAME NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNE PAŠALINTŲ ARBA Į MBA, MA ĮRENGINIUS PRIIMTŲ KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KIEKIO VERTINIMO ATASKAITA UŽ 2015 m. (2 priedas)