Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Tarptautiniai atliekų pervežimai

 

Tarptautiniai atliekų pervežimai

SVARBU!

 

Informuojame, kad nuo 2018-08-01 pradedamas dokumentų pildymas per Vieningą gaminių ir pakuočių atliekų informacinę sistemą internetiniame puslapyje www.gpais.eu

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“ (toliau - Įsakymas) 2.8 ir 2.10 papunkčių reikalavimais, pradėjus veikti GPAIS Tarpvalstybinių vežimų moduliui, atitinkama praėjusio laikotarpio informacija ir duomenys GPAIS suvedami ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo GPAIS Tarpvalstybinių vežimų modulio veikimo pradžios. Įsakymą galima rasti čia

 

 

Atliekų vežimui Europos Bendrijoje (tranzitu arba be tranzito per trečiąsias šalis), iš Bendrijos į trečiąsias šalis, į Bendriją iš trečiųjų šalių ir iš vienų trečiųjų šalių į kitas tranzitu per Bendriją taikomas 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo. Konsoliduotą reglamento versiją, kartu su pakeitimais, galima rasti čia. Atliekų vežimui – priklausomai nuo atliekų pavojingumo, jų tvarkymo būdo, išsiuntimo ir paskirties šalių – taikoma:

 

 

Atkreipiame dėmesį, kad norint atliekas įvežti į Lietuvą, atliekų siuntėjas dėl leidimo turi kreiptis į savo šalies, iš kurios bus siunčiamos atliekos, kompetentingą instituciją.

 

Informacija apie numatytas procedūras konkrečiais atvejais:

 

 

Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 10 dalimi atliekas surenkančios, vežančios įmonės, prekiautojai atliekomis ir tarpininkai šią veiklą gali vykdyti tik įregistruoti į Atliekų tvarkytojų valstybės registrą (toliau – ATVR). Atsižvelgiant į tai, įmonės, vykdančios atliekų surinkimą ir (ar) vežimą (įskaitant įvežimą (importą) ir išvežimą (eksportą)), prekybą atliekomis ir (ar) tarpininkavimą, turi registruotis ATVR. Įmonės ATVR registruojamos Atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatuose ir Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

 

 

Nr. Dokumentas (lietuviškai) Dokumentas (angliškai)
1. Pranešimo forma Notification Document
2. Vežimo kontrolės forma Movement Document
3. Reglamentas Nr. 1013/2006 (konsoliduota versija) Regulation No 1013/2006 (consolidated version)
4. Reglamentas Nr. 1418/2007 (konsoliduota versija) Regulation No 1418/2007 (consolidated version)
5. Atliekų direktyva 2008/98/EB Waste Framework Directive 2008/98/EC
6.

Bazelio konvencija

Basel Convention

7. Atliekų vežimo tvarkos aprašas (2009-09-04)  
8.

Garantijos arba laidavimo sumos derinimo tvarkos aprašas (galioja nuo 2017-08-01)


11.


Muitų kodų sąrašas
12. Reglamento Nr. 1013/2006 VII priedas Annex VII of the Regulation No 1013/2006

 

 

 

2018-08-01

SVARBU! Nuo 2018-08-01 startuoja GPAIS Tarpvalstybinių vežimų modulis

 

2013-04-19

Supaprastinta procedūra

 

2017-08-09

Leidimo procedūra

 

2013-04-18

Atliekų importas į Europos Bendriją

 

2013-04-18

Atliekų eksportas iš Europos Bendrijos

 

2017-08-09

Atliekų vežimas Europos Bendrijoje