Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Tarpvalstybiniai atliekų vežimai

 

Tarpvalstybiniai atliekų vežimai

Informuojame, kad nuo 2018m.  rugpjūčio 1 d. dokumentų teikimas Aplinkos apsaugos agentūrai (Agentūrai) dėl: garantijos ar lygiaverčio draudimo sumos derinimo, dokumentų (informacijos) prie pranešimo dokumentų, judėjimo dokumentų, informacijos, lydinčios vežimą (supaprastinta tvarka) teikimas yra vykdomas per Vieningą gaminių ir pakuočių atliekų informacinę sistemos  (GPAIS) tarpvalstybinių  atliekų vežimų (TAV) modulį (www.gpais.eu).

Atkreipiame dėmesį, kad

pasirašytus dokumentų komplektus, skirtus kitų šalių  kompetentingoms institucijoms (įskaitant garantijos ar lygiaverčio draudimo originalą) , pateikti Agentūrai reikia tik tada, kai visi dokumentai bus suderinti per GPAIS TAV modulį ir pranešimo būsena sistemoje bus "Priimtas". Agentūrai pateikti pasirašyti dokumentai ir informacija, skirti kitų šalių kompetentingoms institucijoms turi būti tie patys, kurie buvo teikti ir suderinti per GPAIS TAV modulį. Šių dokumentų ir informacijos Agentūra  antrą kartą nevertins, ji juos pateiks, kaip reikalauja Reglamentas 1013/2006 kitų šalių kompetentingoms institucijoms (pateikimo terminus ir kitą informaciją, susijusią su leidimo išdavimo procedūra, įmonės galės matyti savo TAV modulio paskyroje). Už Agentūrai pateiktų dokumentų ir informacijos, kurie turi būti pateikti kitų šalių  kompetentingoms institucijoms, teisingumą atsako pranešėjas. 

 

GPAIS TAV vartotojo vadovą rasite: Vartotojo vadovas

 

 

 

 

 

Bendrieji reikalavimai

 

Tarpvalstybiniam atliekų vežimui Europos Bendrijoje (tranzitu arba be tranzito per trečiąsias šalis), iš Bendrijos į trečiąsias šalis, į Bendriją iš trečiųjų šalių ir iš vienų trečiųjų šalių į kitas tranzitu per Bendriją taikomas 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo. Konsoliduotą reglamento versiją, kartu su pakeitimais, galima rasti čia. Tarpvalstybiniam atliekų vežimui – priklausomai nuo atliekų pavojingumo, jų tvarkymo būdo, išsiuntimo ir paskirties šalių – taikoma:

 

 

 

Atkreipiame dėmesį, kad norint atliekas įvežti į Lietuvą, atliekų siuntėjas dėl leidimo turi kreiptis į savo šalies, iš kurios bus siunčiamos atliekos, kompetentingą instituciją.

 

Informacija apie numatytas procedūras konkrečiais atvejais:

 

 

Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 10 dalimi atliekas surenkančios, vežančios įmonės, prekiautojai atliekomis ir tarpininkai šią veiklą gali vykdyti tik įregistruoti į Atliekų tvarkytojų valstybės registrą (toliau – ATVR). Atsižvelgiant į tai, įmonės, vykdančios atliekų surinkimą ir (ar) vežimą (įskaitant įvežimą (importą) ir išvežimą (eksportą)), prekybą atliekomis ir (ar) tarpininkavimą, turi registruotis ATVR. Įmonės ATVR registruojamos Atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatuose ir Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

 

Nr. Dokumentas (lietuviškai) Dokumentas (angliškai)
1. Pranešimo forma Notification Document
2. Judėjimo dokumento forma Movement Document
3. Reglamentas Nr. 1013/2006 (konsoliduota versija) Regulation No 1013/2006 (consolidated version)
4. Reglamentas Nr. 1418/2007 (konsoliduota versija) Regulation No 1418/2007 (consolidated version)
5. Atliekų direktyva 2008/98/EB Waste Framework Directive 2008/98/EC
6.

Bazelio konvencija

Basel Convention

7. Atliekų vežimo tvarkos aprašas (2009-08-26)  
8.

Garantijos arba laidavimo sumos derinimo tvarkos aprašas (galioja nuo 2017-08-01)


11.


Muitų kodų sąrašas
12. Reglamento Nr. 1013/2006 VII priedas Annex VII of the Regulation No 1013/2006

 

 

 

2020-02-12

Apibendrinta informacija apie tarpvalstybinių atliekų vežimų patikrinimus 2018m.

 

2020-01-09

Tarpvalstybinių atliekų vežimų modulis GPAIS

 

2020-01-09

Supaprastinta procedūra

 

2020-01-09

Leidimo procedūra

 

2020-01-09

Atliekų importas į Europos Bendriją

 

2020-01-09

Atliekų eksportas iš Europos Bendrijos

 

2020-01-09

Atliekų vežimas Europos Bendrijoje