Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Gamintojų ir importuotojų užimamos rinkos dalys > Gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos pakuočių rinkos dalys

 

Gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos pakuočių rinkos dalys

 

 

 

 

 

2020-03-16

 

Dėl techninių informacinės sistemos GPAIS kliūčių ir alternatyvaus duomenų šaltinio, 2019 m. FR0524 deklaracijų, laikino neprieinamumo, kilusio dėl IKS informacinės sistemos programinės įrangos tobulinimo darbų, 2019 m. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pakuotę tiekiančių Gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos rinkos dalys bus skelbiamos, kai bus prieinami FR0524 deklaracijų duomenys.

 

Primename, kad, vadovaujantis Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, padangas, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 13 punktu, einamaisiais metais galioja praėjusiais metais galiojusios Tvarkos aprašo 5–10 punktuose nurodytos rinkos dalys, kol atsižvelgiant į praėjusių metų elektros ir elektroninės įrangos, pakuočių, padangų tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai duomenis paskelbiamos patikslintos einamųjų metų rinkos dalys.

 

 

 

==============================================================================

 

 

2019-03-15

 

Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos rinkos dalys 2019 metams apskaičiuotos pagal 2018 m. pakuočių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai duomenis:

 

Organizacijos pavadinimas

Užimama rinkos dalis, %

Finansuojama rinkos dalis, %

VšĮ "Žaliasis taškas"

65,846580

67,629825

VšĮ "Pakuočių tvarkymo organizacija"

14,168087

14,551784

VšĮ "Gamtos ateitis"

17,348560

17,818390

PASTABA. Rinkos dalys apskaičiuotos pagal mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijų (FR0524) 2018-03-27 duomenis.

 

 

Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos rinkos dalys 2018 metams apskaičiuotos pagal 2017 m. pakuočių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai duomenis:

 

Organizacijos pavadinimas

Užimama rinkos dalis, %

Finansuojama rinkos dalis, %

VšĮ "Žaliasis taškas"

69,982295

72,497866

VšĮ "Pakuočių tvarkymo organizacija"

18,501619

19,166675

VšĮ "Gamtos ateitis"

8,046231

8,335460

PASTABA. Rinkos dalys apskaičiuotos pagal mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijų (FR0524) 2018-03-15 duomenis.

 

 

Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos rinkos dalys 2017 metams apskaičiuotos pagal 2016 m. pakuočių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai duomenis:

 

Organizacijos pavadinimas

Užimama rinkos dalis, %

Finansuojama rinkos dalis, %

VšĮ "Žaliasis taškas"

50,563756

56,020486

VšĮ "Pakuočių tvarkymo organizacija"

38,486912

42,640335

VšĮ "Gamtos ateitis"

1,208735

1,339180

Patiektų rinkai pakuočių dalis (%), nepatenkanti į organizacijų užimamą rinkos dalį

Licencijuotoms organizacijoms nepriklausančių gamintojų ir importuotojų patiektos rinkai pakuotės

3,289520

 

Vienkartinės pakuotės, kurių tvarkymo organizavimas pavestas užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriams

6,451076

 

PASTABA. Rinkos dalys apskaičiuotos pagal mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijų (FR0524) 2017-04-11 duomenis.

 

 

Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos rinkos dalys 2016 metams apskaičiuotos pagal 2015 m. pakuočių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai duomenis:

 

Organizacijos pavadinimas Užimama rinkos dalis, % Finansuojama rinkos dalis, %
VšĮ "Žaliasis taškas" 58,910465
61,367514
VšĮ "Pakuočių tvarkymo organizacija" 37,085707 38,632486

 

PASTABA. Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos rinkos dalys apskaičiuotos remiantis:

  • Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų narių sąrašais, pateiktais 2016-01-15;
  • Supakuotų gaminių gamintojų ir importuotojų mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijų duomenimis, atnaujintais iki 2016-03-02.

Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos rinkos dalys 2015 metams apskaičiuotos pagal 2014 m. pakuočių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai duomenis:

 

Organizacijos pavadinimas Užimama rinkos dalis, % Finansuojama rinkos dalis, %
VšĮ "Žaliasis taškas" 60,146123 61,522564
VšĮ "Pakuočių tvarkymo organizacija" 36,748425 37,589411
VšĮ "Gamtos ateitis" 0,868157 0,888024

 

PASTABA. Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos rinkos dalys apskaičiuotos remiantis:

  • Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų narių sąrašais, pateiktais 2015-01-15;
  • Supakuotų gaminių gamintojų ir importuotojų mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijų duomenimis, atnaujintais iki 2015-03-13.Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos rinkos dalys 2014 metams apskaičiuotos pagal 2013 m. pakuočių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai duomenis:

 

Organizacijos pavadinimas Užimama rinkos dalis, % Finansuojama rinkos dalis, %
VšĮ "Žaliasis taškas" 64,673928
66,464306
VšĮ "Pakuočių tvarkymo organizacija" 32,632328 33,535694

 

PASTABA. Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos rinkos dalys apskaičiuotos remiantis:

  • Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų narių sąrašais, pateiktais 2014-02-17;
  • Supakuotų gaminių gamintojų ir importuotojų mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijų duomenimis, atnaujintais iki 2014-03-13.