Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Gamintojų ir importuotojų užimamos rinkos dalys

 

Gamintojų ir importuotojų užimamos rinkos dalys

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes teikiančių gamintojų ir importuotojų užimamos rinkos dalies skaičiavimo tvarką nustato Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-589 (Žin., 2012, Nr. 84-4420)

 

2017-04-03

Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia EEĮ, užimamos rinkos dalys

 

2017-04-14

Gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos pakuočių rinkos dalys