Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita > e-ASTA: Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenų elektroninio teikimo sistema

 

e-ASTA: Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenų elektroninio teikimo sistema

 

 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ataskaitos yra teikiamos tik internetu. Ataskaitas internetu gali teikti e-ASTA vartotojai, turintys e-ASTA vartotojo vardą ir slaptažodį.

Paraiškos registruotis e-ASTA vartotoju forma (su informacija kaip ir kam ją reikia pateikti) yra žemiau esančiuose "Prieduose".

 

 

ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS 2016 M. ATASKAITŲ TEIKIMAS

 

Atliekų susidarymo apskaitos 2016 m. ataskaitąs (atliekų susidarymo apskaitos 2016 m. žurnalo duomenų pagrindu) turi teikti įmonės, kurios 2016 m. atitiko bent vieną iš nurodytų kriterijų:

1. privalančios gauti TIPK arba Taršos leidimą ir kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 6 tonos nepavojingų atliekų ir (ar) 0,3 tonos pavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, atliekų sąraše pažymėtos kodu 20 03 01);

2. kurių veiklos per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų ir (arba) 0,6 tonos pavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos: mišrios komunalinės atliekos, atliekų sąraše pažymėtos kodu 20 03 01);

3. kurios atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos.

4. kurios turi 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdo žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus, veiklos rūšis, apimančias Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo", 75, 86, 87 skyriuose ir 47.73 klasėje nurodytas veiklos rūšis;

5. kurių veikloje susidaro alyvos atliekos;

6. kurios įpareigotos vykdyti Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo", numatytą atliekų apskaitą.

 

Atliekų tvarkymo apskaitos 2016 m. ataskaitąs (atliekų tvarkymo apskaitos 2016 m. žurnalo duomenų pagrindu) turi teikti atliekų tvarkytojai, atitinkantys bent vieną iš nurodytų kriterijų:

1. vykdantys atliekų apdorojimą;

2. vykdantys atliekų išvežimą (eksportą) iš Lietuvos Respublikos ir (ar) įvežimą (importą) į Lietuvos Respubliką;

3. atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikantys ilgiau kaip 6 mėnesius, o nepavojingąsias - ilgiau kaip 1 metus;

4. surenkantys ir (ar) vežantys atliekas (įmonės, kurios pagal sutartis teikia atliekų transportavimo paslaugą ir nėra vežamų atliekų turėtojos, atliekų tvarkymo apskaitos nevykdo).

5. pavojingųjų atliekų prekiautojai ir (ar) tarpininkai.

 

 

Jei norite suvesti ir pateikti ATLIEKŲ SUSIDARYMO AR TVARKYMO APSKAITOS 2016 M. ATASKAITĄ, naudojantis e-ASTA duomenų elektroninio teikimo sistema, spauskite ČIA

arba savo interneto naršyklėje surinkite adresą http://asta.aplinka.lt/asta-ext/

 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų įvedimo ir pateikimo, naudojantis e-ASTA sistema, naudotojo vadovai, skirti įmonėms, pateikti žemiau esančiuose "Prieduose".

 

 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos 2016 m. ataskaitų pateikimo terminas - 2017 m. vasario 10 d.

 

 

Jeigu norite pakoreguoti pateiktas atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ataskaitas, rašykite elektroninį pranešimą el. p. adresu atlieku.ataskaitos@aaa.am.lt

Pranešime nurodykite:

   - įmonės kodą, pavadinimą, ataskaitos e-ASTA kodą ar tikslų adresą,

   - kurių metų ir kokią ataskaitą (susidarymo ar tvarkymo) norite koreguoti,

   - ataskaitos koregavimo priežastį (trumpai).

 

 

Įmonėms, vedančioms atliekų susidarymo ar (ir) tvarkymo ataskaitas, e-ASTA sistemoje privaloma atlikti šiuos veiksmus:

1. Įmonės rekvizitų pildymas. (skaitykite Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitų modulio naudotojo vadovą įmonėms 16 psl.)

2. Informacijos apie padalinius pildymas. (skaitykite Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitų modulio naudotojo vadovą įmonėms 18 psl.)

3. Ataskaitos atliekų apskaitos duomenų pildymas. (skaitykite Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitų modulio naudotojo vadovą įmonėms 19 psl.)

4. Ataskaitos pateikimas. (skaitykite Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitų modulio naudotojo vadovą įmonėms 28 psl.)

 

 

Priedai:

  • Paraiškos registruotis e-ASTA vartotoju forma (doc formatu)
  • Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitų modulio naudotojo vadovas (ĮMONĖMS)
  • Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitų modulio naudotojo vadovas (RAAD darbuotojams)
  • Atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitų modulio naudotojo vadovas (ĮMONĖMS)
  • Atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitų modulio naudotojo vadovas (RAAD darbuotojams)

 

Teisės aktai ir internetu teikiamų atliekų apskaitos metinių ataskaitų formos:

 

Atliekų apskaitoje naudojami klasifikatoriai:

 

 

 

 

Informacija ir konsultacijos teikiamos šiais telefonais:

 

   atliekų apskaitos, ataskaitų duomenų įvedimo ir ataskaitų pateikimo klausimais

   8 7066 2027; 8 7066 2026; 8 7066 2020

 

   dėl e-ASTA vartotojo duomenų sukūrimo ar priminimo:

   8 7066 2026