Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita > e-ASTA: Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenų elektroninio teikimo sistema

 

e-ASTA: Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenų elektroninio teikimo sistema

 

ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS 2017 M. ATASKAITŲ TEIKIMAS

 

Atliekų susidarymo apskaitos 2017 m. ataskaitas, parengtas atliekų susidarymo apskaitos 2017 m. žurnalo duomenų pagrindu, turi teikti įmonės, kurios 2017 m. atitiko bent vieną iš nurodytų kriterijų:

 

1. kurios pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą arba pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti taršos leidimą ir kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 6 tonos nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos atliekų sąraše pažymėtos kodu 20 03 01);

2. kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, atliekų sąraše pažymėtos kodu 20 03 01);

3. kurios atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;

4. kurios turi 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdo žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ir (ar) parduodančių vaistus, veiklą;

5. kurių veikloje susidaro alyvos atliekos;

6. kurios įpareigotos vykdyti Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse numatytą atliekų apskaitą;

7. kurios vykdo maisto gamybos (ruošimo) (viešbučiai, moteliai, restoranai, kavinės, kitos viešojo maitinimo ir maisto gamybos įstaigos) ir (ar)  maisto prekybos (didmeninės ar mažmeninės prekybos ir kitos maisto prekybos įstaigos) veiklą ir kuriose per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 5 tonos viešojo maitinimo (maisto) atliekų ir (ar) vartoti netinkamų maisto produktų.

 

 

 

Atliekų tvarkymo apskaitos 2017 m. ataskaitas, parengtas atliekų tvarkymo apskaitos 2017 m. žurnalo duomenų pagrindu, turi teikti atliekų tvarkytojai, atitinkantys bent vieną iš nurodytų kriterijų:

 

1. vykdantys atliekų apdorojimą;

2. vykdantys atliekų išvežimą (eksportą) iš Lietuvos Respublikos ir (ar) įvežimą (importą) į Lietuvos Respubliką;

3. atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikantys ilgiau kaip 6 mėnesius, o nepavojingąsias - ilgiau kaip 1 metus;

4. surenkantys ir (ar) vežantys atliekas (įmonės, kurios ne dažniau kaip 1 kartą per savaitę pagal sutartį teikia atliekų vežimo paslaugą ir nėra vežamų atliekų turėtojos, atliekų apskaitos nevykdo);

5. pavojingųjų atliekų prekiautojai ir (ar) tarpininkai.

 

 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ataskaitos yra teikiamos tik internetu. Ataskaitas internetu gali teikti e-ASTA vartotojai, turintys e-ASTA vartotojo vardą ir slaptažodį. Paraiškos registruotis e-ASTA vartotoju forma (su informacija kaip ir kam ją reikia pateikti) yra žemiau esančiuose "Prieduose".

 

 

 

Jei norite suvesti ir pateikti ATLIEKŲ SUSIDARYMO AR TVARKYMO APSKAITOS 2017 M. ATASKAITĄ, naudojantis e-ASTA duomenų elektroninio teikimo sistema, spauskite ČIA

arba savo interneto naršyklėje surinkite adresą http://asta.aplinka.lt/asta-ext/

 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų įvedimo ir pateikimo, naudojantis e-ASTA sistema, naudotojo vadovai, skirti įmonėms, pateikti žemiau esančiuose "Prieduose".

 

 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos 2017 m. ataskaitų pateikimo terminas - 2018 m. vasario 10 d.

 

 

Jeigu norite pakoreguoti pateiktas atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ataskaitas, rašykite elektroninį pranešimą el. p. adresu atlieku.ataskaitos@aaa.am.lt

Pranešime nurodykite:

   -  įmonės kodą, pavadinimą,

   -  ataskaitos e-ASTA kodą ar tikslų ataskaitos subjekto adresą,

   -  kurių metų ir kokią ataskaitą (susidarymo ar tvarkymo) norite koreguoti,

   -  ataskaitos koregavimo priežastį (trumpai).

 

 

Įmonėms, pirmą kartą vedančioms atliekų susidarymo ar (ir) tvarkymo ataskaitas, e-ASTA sistemoje privaloma atlikti šiuos veiksmus:

1. Įmonės rekvizitų pildymas. (skaitykite Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitų modulio naudotojo vadovą įmonėms 16 psl.)

2. Informacijos apie padalinius pildymas. (skaitykite Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitų modulio naudotojo vadovą įmonėms 18 psl.)

3. Ataskaitos atliekų apskaitos duomenų pildymas. (skaitykite Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitų modulio naudotojo vadovą įmonėms 19 psl.)

4. Ataskaitos pateikimas. (skaitykite Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitų modulio naudotojo vadovą įmonėms 28 psl.)

 

 

Priedai:

  • Paraiškos registruotis e-ASTA vartotoju forma (doc formatu)
  • Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitų modulio naudotojo vadovas (ĮMONĖMS)
  • Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitų modulio naudotojo vadovas (RAAD darbuotojams)
  • Atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitų modulio naudotojo vadovas (ĮMONĖMS)
  • Atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitų modulio naudotojo vadovas (RAAD darbuotojams)

 

Teisės aktai ir internetu teikiamų atliekų apskaitos metinių ataskaitų formos (iki 2017.12.31):

 

Atliekų apskaitoje iki 2017.12.31 naudojami klasifikatoriai:

 

 

 

 

Informacija ir konsultacijos teikiamos šiais telefonais:

 

   atliekų apskaitos, ataskaitų duomenų įvedimo ir ataskaitų pateikimo klausimais

   8 7066 2027; 8 7066 2026; 8 7066 2020

 

   dėl e-ASTA vartotojo duomenų sukūrimo ar priminimo:

   8 7066 2026

 

 

 

 

 

 

2018-02-08

Dėl e-ASTA sistemos veikos sutrikimo 2018 m