Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita > e-ASTA: Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenų elektroninio teikimo sistema

 

e-ASTA: Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenų elektroninio teikimo sistema

 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ataskaitos yra teikiamos tik internetu. Ataskaitas internetu gali teikti e-ASTA vartotojai, turintys e-ASTA vartotojo vardą ir slaptažodį.

 

Paraiškos registruotis e-ASTA vartotoju forma (su informacija kaip ir kam ją reikia pateikti) yra žemiau esančiuose "Prieduose".

 

 

ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS 2014 M. ATASKAITŲ TEIKIMAS

 

Atliekų susidarymo ataskaitą (atliekų susidarymo apskaitos žurnalo duomenų pagrindu) turi teikti įmonės, atitinkančios bent vieną iš nurodytų kriterijų:

1. privalančios gauti TIPK leidimą;

2. dėl kurių vykdomos veiklos per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų ir (arba) 0,6 tonos pavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos: mišrios komunalinės atliekos, atliekų sąraše pažymėtos kodu 20 03 01; atliekos, susidariusios atliekų tvarkymo metu ir atliekos apdorotos jų susidarymo vietoje);

3. atliekančios variklinių transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą;

4. turinčios 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdančios žmonių ir gyvūnų sveikatos priežiūros ir vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus, veiklas, apimančias Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr. 119-4877), 75, 86, 87 skyriuose ir 47.73 klasėje nurodytas veiklos rūšis;

5. dėl kurių vykdomos veiklos susidaro alyvos atliekos;

6. įpareigotos vesti atliekų apskaitą vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr. 10-403).

 

Atliekų tvarkymo ataskaitą (atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo duomenų pagrindu) turi teikti įmonės, atitinkančios bent vieną iš nurodytų kriterijų:

1. įmonės, vykdančios atliekų apdorojimą;

2. įmonės, vykdančios atliekų išvežimą (eksportą) iš Lietuvos Respublikos ir (ar) įvežimą (importą) į Lietuvos Respubliką;

3. įmonės, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas saugančios ilgiau kaip 6 mėnesius, o nepavojingąsias - ilgiau kaip 1 metus;

4. įmonės, surenkančios ir (ar) vežančios atliekas;

5. pavojingųjų atliekų prekiautojai ir (ar) tarpininkai.

 

Jei norite suvesti ir pateikti ATLIEKŲ SUSIDARYMO AR TVARKYMO APSKAITOS 2014 M. ATASKAITĄ, naudojantis e-ASTA duomenų elektroninio teikimo sistema, spauskite ČIA

arba savo interneto naršyklėje surinkite adresą http://asta.aplinka.lt/asta-ext/

 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų įvedimo ir pateikimo, naudojantis e-ASTA sistema, naudotojo vadovai, skirti įmonėms, pateikti žemiau esančiuose "Prieduose".

 

 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos 2014 metų ataskaitų pateikimo terminas - 2015 m. vasario mėn. 10 d.

 

 

Įmonėms, vedančioms atliekų susidarymo ar (ir) tvarkymo ataskaitas, e-ASTA sistemoje privaloma atlikti šiuos veiksmus:

1. Įmonės rekvizitų pildymas. (skaitykite Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitų modulio naudotojo vadovą įmonėms 16 psl.)

2. Informacijos apie padalinius pildymas. (skaitykite Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitų modulio naudotojo vadovą įmonėms 18 psl.)

3. Ataskaitos atliekų apskaitos duomenų pildymas. (skaitykite Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitų modulio naudotojo vadovą įmonėms 19 psl.)

4. Ataskaitos pateikimas. (skaitykite Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitų modulio naudotojo vadovą įmonėms 28 psl.)

 

 

Priedai:

  • Paraiškos registruotis e-ASTA vartotoju forma (doc formatu)
  • Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitų modulio naudotojo vadovas (ĮMONĖMS)
  • Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitų modulio naudotojo vadovas (RAAD darbuotojams)
  • Atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitų modulio naudotojo vadovas (ĮMONĖMS)
  • Atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitų modulio naudotojo vadovas (RAAD darbuotojams)

 

Teisės aktai, jų priedai, ataskaitų pildymo instrukcijos:

 

Atliekų apskaitoje naudojami klasifikatoriai:

 

 

 

 

Informacija ir konsultacijos teikiamos šiais telefonais:

 

   atliekų apskaitos, ataskaitų duomenų įvedimo ir ataskaitų pateikimo klausimais, dėl e-ASTA vartotojo duomenų:

   8 7066 8078; 8 7066 8031; 8 7066 8086