Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita > Atliekų apskaitos duomenys > Gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos

 

Gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos

Gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos

       

2017.12.22

   
                     

Gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų surinkimas ir tvarkymas

           
                     

 

2012

2013

2014

2015

2016

Susidaręs/surinktas gamybos atliekų kiekis, tūkst. t

4029

4323

4552

4655

4806

 

Atliekų tvarkymas*

tūkst. t

%

tūkst. t

%

tūkst. t

%

tūkst. t

%

tūkst. t

%

Pašalinta sąvartynuose (D1, D5)

2144

53,2

2376

55,0

2356

51,8

2399

51,5

2357

49,0

Pašalinta kt. būdais
(D2, D4, D6)

45

1,1

28

0,6

21

0,5

14

0,3

10

0,2

Sudeginta (R1, D10)

106

2,6

137

3,2

76

1,7

71

1,5

58

1,2

Panaudota, perdirbta (R2-R11), eksportuota

1613

40,0

1652

38,2

1962

43,1

2031

43,6

2237

46,5

Iš viso: 

3908

97,0

4193

97,0

4415

97,0

4515

97,0

4662

97,0

 * Sutvarkyta proc. nuo susidariusio/surinkto kiekio

                   
                     

Gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų, išskyrus fosfogipso atliekas, surinkimas ir tvarkymas

     
                     
 

2012

2013

2014

2015

2016

Susidaręs/surinktas gamybos atliekų kiekis, tūkst. t

2037

2213

2421

2469

2608

 

Atliekų tvarkymas*

tūkst. t

%

tūkst. t

%

tūkst. t

%

tūkst. t

%

tūkst. t

%

Pašalinta sąvartynuose (D1, D5)

152

7,5

266

12,0

225

9,3

213

8,6

159

6,1

Pašalinta kt. būdais
(D2, D4, D6)

45

2,2

28

1,3

21

0,9

14

0,6

10

0,4

Sudeginta (R1, D10)

106

5,2

137

6,2

76

3,1

71

2,9

58

2,2

Panaudota, perdirbta (R2-R11), eksportuota

1613

79,2

1652

74,6

1962

81,0

2031

82,3

2237

85,8

Iš viso: 

1916

94,1

2083

94,1

2284

94,3

2329

94,3

2464

94,5

 * Sutvarkyta proc. nuo susidariusio/surinkto kiekio

                   
                     

 

 

 

 

 

   Atsisiųsti duomenis (Excel formatu)

 

 

 

Susidaręs/surinktas gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų kiekis, tenkantis BVP vienetui, t/mln. eurų BVP

                 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

t/mln. eurų BVP

142,6

144,7

132,5

120,1

123,5

124,4

124,7

124,3

Susidaręs/surinktas gamybos atliekų kiekis, tūkst. t

3841

4052

4117

4029

4323

4552

4655

4806

BVP, mln. eurų

26934,8

28027,7

31275,3

33348,2

35002,1

36590,0

37330,5

38668,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos

         

(be fosfogipso atliekų)

               
                 

Surinktas gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų kiekis, tenkantis BVP vienetui, t/mln. eurų BVP

                 

 

2012

2013

2014

2015

2016

     

t/mln. eurų BVP

120,1

63,2

66,2

66,1

69,9

     

Susidaręs/surinktas gamybos atliekų kiekis, tūkst. t

2037

2213

2421

2469

2608

     

BVP, mln. eurų

33348,2

35002,1

36590,0

37330,5

37330,5

     

 

 

 

 

 

 

  Atsisiųsti duomenis (Excel formatu)