Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita > Atliekų apskaitos duomenys > Gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos

 

Gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos

 

 

 

 

 

         

Gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų surinkimas ir tvarkymas, tūkst. t

   
           

 

2011

2012

2013

2014

2015

Surinktas gamybos atliekų kiekis

4117

4030

4322

4552

4653

Pašalinta sąvartynuose (D1, D5)

2254

2108

2335

2309

2360

Pašalinta kt. būdais
(D2, D4, D6)

39

45

28

21

14

Sudeginta (R1, D10)

100

106

137

76

71

Panaudota, perdirbta (R2-R11), eksportuota perdirbimui

1581

1134

1278

1424

1507

           

 

 

 

 

 

           

Surinktas gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų kiekis, tenkantis BVP vienetui, t/mln. eurų BVP

           

 

2011

2012

2013

2014

2015

t/mln. eurų BVP

131,6

120,8

123,5

124,4

124,6

Surinktas gamybos atliekų kiekis, tūkst. t

4117

4030

4322

4552

4653

BVP, mln. Eurų*

31275,30

33348,20

35002,10

36590,00

37330,50

 * atnaujinta 2016.11.30