Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita > Atliekų apskaitos duomenys > Gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos

 

Gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos

 

 

 

 

           

2017.05.31

                     

Gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų surinkimas ir tvarkymas

           
                     

 

2011

2012

2013

2014

2015

Surinktas atliekų kiekis, tūkst. t

4117

4029

4323

4552

4655

 

Atliekų tvarkymas*

tūkst. t

%**

tūkst. t

%

tūkst. t

%

tūkst. t

%

tūkst. t

%

Pašalinta sąvartynuose (D1, D5)

2254

54,7

2108

52,3

2335

54,0

2309

50,7

2360

50,7

Pašalinta kt. būdais
(D2, D4, D6)

39

0,9

45

1,1

28

0,6

21

0,5

14

0,3

Sudeginta (R1, D10)

100

2,4

106

2,6

137

3,2

76

1,7

71

1,5

Panaudota, perdirbta (R2-R11)

952

23,1

764

19,0

847

19,6

977

21,5

1090

23,4

Išvežta (eksportuota)

629

15,3

369

9,2

432

10,0

447

9,8

417

9,0

Iš viso: 

3974

96,5

3392

84,2

3779

87,4

3830

84,1

3952

84,9

 * Be paruošimo naudoti / šalinti

                   

 ** Sutvarkyta proc. nuo surinkto kiekio

                   
                     

Gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų, išskyrus fosfogipso atliekas, surinkimas ir tvarkymas

     
                     
 

2011

2012

2013

2014

2015

Surinktas atliekų kiekis, tūkst. t

2014

2037

2213

2421

2469

 

Atliekų tvarkymas*

tūkst. t

%**

tūkst. t

%

tūkst. t

%

tūkst. t

%

tūkst. t

%

Pašalinta sąvartynuose (D1, D5)

151

7,5

116

5,7

225

10,2

178

7,4

174

7,0

Pašalinta kt. būdais
(D2, D4, D6)

39

1,9

45

2,2

28

1,3

21

0,9

14

0,6

Sudeginta (R1, D10)

100

5,0

106

5,2

137

6,2

76

3,1

71

2,9

Panaudota, perdirbta (R2-R11)

952

47,3

764

37,5

847

38,3

977

40,4

1090

44,1

Išvežta (eksportuota)

629

31,2

369

18,1

432

19,5

447

18,5

417

16,9

Iš viso: 

1871

92,9

1400

68,7

1669

75,4

1699

70,2

1766

71,5

 * Be paruošimo naudoti / šalinti

                   

 ** Sutvarkyta proc. nuo surinkto kiekio

                   

 

 

 

   Atsisiųsti duomenis (Excel formatu)

 

 

                       
           

2017.06.07

                       

Surinktas gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų kiekis, tenkantis BVP vienetui, t/mln. eurų BVP

     
                       

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

t/mln. eurų BVP

201,5

179,1

152,1

135,7

142,6

144,7

132,5

120,1

123,5

124,4

124,7

Surinktas gamybos atliekų kiekis, tūkst. t

4233

4312

4416

4438

3841

4052

4117

4029

4323

4552

4655

BVP, mln. eurų

21002,4

24079,2

29040,7

32696,3

26934,8

28027,7

31275,3

33348,2

35002,1

36590,0

37330,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
                       

Surinktas gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų, išskyrus fosfogipso atliekas, kiekis, tenkantis BVP vienetui, t/mln. eurų BVP

     
                       

 

2012

2013

2014

2015

             

t/mln. eurų BVP

120,1

63,2

66,2

66,1

             

Surinktas gamybos atliekų kiekis, tūkst. t

2037

2213

2421

2469

             

BVP, mln. eurų

33348,2

35002,1

36590,0

37330,5

 

 

           

 

 

 

  Atsisiųsti duomenis (Excel formatu)