Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita > Atliekų apskaitos duomenys > Pakuočių atliekos

 

Pakuočių atliekos

Į vidaus rinką išleistų pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos ir apskaitos ataskaitų teikimo tvarkas reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 patvirtintos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – PPATT).

 

Gamintojas ir importuotojas pagal pakuočių apskaitos duomenis turi rengti ir pateikti praėjusių kalendorinių metų mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaraciją, teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI), kurios veiklos teritorijoje mokesčio mokėtojas yra įregistruotas mokesčių mokėtojų registre (pagal mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formą, patvirtintą VMI prie LR finansų ministerijos ir LR aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VA-61/D1-658.

 

 

LENGVATA: Gamintojai ir importuotojai per ataskaitinį laikotarpį LR vidaus rinkai tiekiantys ne daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių, atleidžiami nuo pareigos mokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis (PPATĮ 71 straipsnis).

 

 

Atliekų tvarkytojai turi vesti pakuočių atliekų apskaitą vadovaudamiesi Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367, nustatyta tvarka.

 

Pakuočių gamintojas, gamintojas ir (ar) importuotojas turi vykdyti visų (pirminių, antrinių, tretinių) pakuočių apskaitą.

 

PASTABA: PPATT reikalavimai taikomi visoms pakuotėms ir pakuočių atliekoms nepriklausomai nuo to, iš kokių medžiagų jos pagamintos bei kur jos naudojamos ir gaminamos (pramonės, prekybos, paslaugų, buities ar kitose srityse).

 

Pakuočių tiekimas vidaus rinkai, pakuočių atliekų tvarkymas 2017 m.

 

Ataskaitiniai metai

Pakuotės medžiaga

Patiekta vidaus rinkai (gaminiais pripildytų pakuočių), t

Panaudota/eksportuota pakuočių atliekų

Perdirbta pakuočių atliekų

t

%

t

%

2017

Stiklinė, iš jos

67806

31059

45,8

31059

45,8

2017

savo reikmėm

18

 

 

 

 

2017

užstatinė

8690

7297

84,0

7297

84,0

2017

Plastikinė, iš jos

68742

52032

75,7

51038

74,2

2017

savo reikmėm

4682

 

 

 

 

2017

PET

3411

 

 

 

 

2017

PET savo reikmėm

33

 

 

 

 

2017

PET užstatinė

11659

11073

95,0

11073

95,0

2017

Popierinė/kartoninė, iš jos

109202

97265

89,1

97265

89,1

2017

savo reikmėm

17365

 

 

 

 

2017

Metalinė, iš jos

15679

12535

79,9

12535

79,9

2017

savo reikmėm

1347

 

 

 

 

2017

užstatinė

3434

3361

97,9

3361

97,9

2017

Medinė, iš jos

91033

54869

60,3

29919

32,9

2017

savo reikmėm

30439

 

 

 

 

2017

Kita

527

444

84,2

98

18,6

2017

Kombinuota, iš jos

6096

1825

29,9

1409

23,1

2017

Kombinuota popierinė

4272

 

 

 

 

2017

savo reikmėm

124

 

 

 

 

2017

Kombinuota kita

1577

 

 

 

 

2017

savo reikmėm

123

 

 

 

 

 

Iš viso:

358558

250029

69,7

223323

62,3

             

 

Pakuočių tiekimo vidaus rinkai ir pakuočių atliekų tvarkymo 2004 – 2017 m. duomenys pateikiami nuorodoje.

 

Pakuočių tiekimas vidaus rinkai, pakuočių atliekų tvarkymas 2004-2017 m. (excel)