Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita > Atliekų apskaitos duomenys > Pakuočių atliekos

 

Pakuočių atliekos

Į vidaus rinką išleistų pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos ir apskaitos ataskaitų teikimo tvarkas reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 patvirtintos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – PPATT).

 

Gamintojas ir importuotojas pagal pakuočių apskaitos duomenis turi rengti ir pateikti praėjusių kalendorinių metų mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaraciją, teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI), kurios veiklos teritorijoje mokesčio mokėtojas yra įregistruotas mokesčių mokėtojų registre (pagal mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formą, patvirtintą VMI prie LR finansų ministerijos ir LR aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VA-61/D1-658.

 

 

LENGVATA: Gamintojai ir importuotojai per ataskaitinį laikotarpį LR vidaus rinkai tiekiantys ne daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių, atleidžiami nuo pareigos mokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis (PPATĮ 71 straipsnis).

 

 

Atliekų tvarkytojai turi vesti pakuočių atliekų apskaitą vadovaudamiesi Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367, nustatyta tvarka.

 

Pakuočių gamintojas, gamintojas ir (ar) importuotojas turi vykdyti visų (pirminių, antrinių, tretinių) pakuočių apskaitą.

 

PASTABA: PPATT reikalavimai taikomi visoms pakuotėms ir pakuočių atliekoms nepriklausomai nuo to, iš kokių medžiagų jos pagamintos bei kur jos naudojamos ir gaminamos (pramonės, prekybos, paslaugų, buities ar kitose srityse).

 

 

 

Pakuočių tiekimas vidaus rinkai, pakuočių atliekų tvarkymas 2018 m.

 

Ataskaitiniai metai

Pakuotės medžiaga

Patiekta vidaus rinkai (gaminiais pripildytų pakuočių), t

Panaudota/eksportuota pakuočių atliekų

Perdirbta pakuočių atliekų

t

%

t

%

2018

Stiklinė, iš jos

70160

40852

58.2

40852

58,2

2018

savo reikmėm

23

 

 

 

 

2018

užstatinė

9799

8379

85,5

8379

85,5

2018

Plastikinė, iš jos

73427

59499

81.0

55508

75,6

2018

savo reikmėm

7184

 

 

 

 

2018

PET

3894

 

 

 

 

2018

PET savo reikmėm

21

 

 

 

 

2018

PET užstatinė

12481

11359

91,0

11359

91,0

2018

Popierinė/kartoninė, iš jos

115274

91792

79.6

91606

79.5

2018

savo reikmėm

30869

 

 

 

 

2018

Metalinė, iš jos

16471

12270

74,5

11954

72.6

2018

savo reikmėm

1790

 

 

 

 

2018

užstatinė

3717

3402

91,5

3402

91,5

2018

Medinė, iš jos

72262

42371

58,6

17196

23,8

2018

savo reikmėm

22879

 

 

 

 

2018

Kita

438

0

0

0

0

2018

savo reikmėm

13

 

 

 

 

2018

Kombinuota, iš jos

6597

2669

40,5

2330

35,3

2018

Kombinuota popierinė

4995

1390

 

1390

  

2018

savo reikmėm

167

2018

Kombinuota kita

1414

1279

  

940

 

2018

savo reikmėm

21

 

Iš viso:

354628

249453

70,3

219447

61,9

 

 

Pakuočių tiekimo vidaus rinkai ir pakuočių atliekų tvarkymo 2004 – 2017 m. duomenys pateikiami nuorodoje.

 

Pakuočių tiekimas vidaus rinkai, pakuočių atliekų tvarkymas 2004-2017 m. (excel)