Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita > Atliekų apskaitos duomenys > Pakuočių atliekos

 

Pakuočių atliekos

Į vidaus rinką išleistų pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos ir apskaitos ataskaitų teikimo tvarkas reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 patvirtintos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – PPATT).

 

Gamintojas ir importuotojas pagal pakuočių apskaitos duomenis turi rengti ir pateikti praėjusių kalendorinių metų mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaraciją, teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI), kurios veiklos teritorijoje mokesčio mokėtojas yra įregistruotas mokesčių mokėtojų registre (pagal mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formą, patvirtintą VMI prie LR finansų ministerijos ir LR aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VA-61/D1-658.

 

 

LENGVATA: Gamintojai ir importuotojai per ataskaitinį laikotarpį LR vidaus rinkai tiekiantys ne daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių, atleidžiami nuo pareigos mokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis (PPATĮ 71 straipsnis).

 

 

Atliekų tvarkytojai turi vesti pakuočių atliekų apskaitą vadovaudamiesi Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367, nustatyta tvarka.

 

Pakuočių gamintojas, gamintojas ir (ar) importuotojas turi vykdyti visų (pirminių, antrinių, tretinių) pakuočių apskaitą.

 

PASTABA: PPATT reikalavimai taikomi visoms pakuotėms ir pakuočių atliekoms nepriklausomai nuo to, iš kokių medžiagų jos pagamintos bei kur jos naudojamos ir gaminamos (pramonės, prekybos, paslaugų, buities ar kitose srityse).

 

Pakuočių tiekimas vidaus rinkai, pakuočių atliekų tvarkymas 2016 m.

 

 

Ataskaitiniai metai

Pakuotės medžiaga

Patiekta vidaus rinkai (gaminiais pripildytų pakuočių), t

Panaudota/eksportuota pakuočių atliekų (pagal atliekų tvarkytojų statistinių ataskaitų duomenis)

t

%

2016

Stiklinė, iš jos

69606,2

49402,5

71,0

2016

užstatinė

8904,8

 

 

2016

Plastikinė, iš jos

65610,6

48823,6

74,4

2016

savo reikmėm

1149,1

 

 

2016

PET

4224,8

 

 

2016

PET užstatinė

10997,1

 

 

2016

Popierinė/kartoninė, iš jos

107046,8

91008,0

85,0

2016

savo reikmėm

10457,6

 

 

2016

kombinuota (popierinė)

3997,3

 

 

2016

Metalinė, iš jos

15589,5

12056,6

77,3

2016

savo reikmėm

460,9

 

 

2016

užstatinė

3391,6

 

 

2016

Medinė

105701,3

51088,6

48,3

2016

Kita

1820,9

1489,4

81,8

 

Iš viso:

365375,3

253868,8

69,5

 

 

Pakuočių tiekimo vidaus rinkai ir pakuočių atliekų tvarkymo 2004 – 2016 m. duomenys pateikiami nuorodoje.

 

Pakuočių tiekimas vidaus rinkai, pakuočių atliekų tvarkymas 2004-2016 m. (excel)