Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Gamintojams ir importuotojams > Gaminių tiekimo vidaus rinkai apskaitos duomenys

 

Gaminių tiekimo vidaus rinkai apskaitos duomenys

 

 

Alyvos tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai

 

Metai

Gamintojų ir importuotojų, pateikusių ataskaitas apie alyvos tiekimą vidaus rinkai,

skaičius

Patiekta vidaus rinkai alyvos, t

2008

128

22020

2009

146

16854

2010

139

15266

2011

164

19521

2012

169

18186

2013

193

21390

2014 194 22955
2015 206 28145
2016 217 21970

 

Informacija apie naudotos alyvos atliekų tvarkymo užduočių vykdymą

 

Skaičius gamintojų ir importuotojų, kurie

2008

2009

2010

2011

2012

įvykdė ar viršijo nustatytą užduotį

93

108

108

138

138

neįvykdė užduoties

31

19

18

18

24

nepateikė duomenų apie užduoties vykdymą

4

19

13

8

7

 

 

 

 

Transporto priemonių tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai

 

Metai

Įmonių, pateikusių ataskaitas apie transporto priemonių tiekimą vidaus rinkai,

skaičius

patiekta vnt.

patiekta tonomis

2010

280

19303

29514

2011

259

27060

41018

2012

279

30048

46221

2013

387

35189

54849

2014

622

42561

68417

2015

743

51668

82955

         2016            940         61531         99074

                                                                                                                       

                     

 

 

 

Elektros ir elektroninės įrangos tiekimas vidaus rinkai 2012 - 2016 m. (pagal EEĮ kategorijas): 

(Paskutinio duomenų atnaujinimo data - 2017.06.28)

 

Atsisiųsti duomenis (Excel formatu)

 

        

 

  Elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) tiekimas Lietuvos vidaus rinkai

               
                       

tonomis

 

EEĮ kategorija

2012

2013

2014

2015

2016

 

Iš viso

Buitinės EEĮ

Iš viso

Buitinės EEĮ

Iš viso

Buitinės EEĮ

Iš viso

Buitinės EEĮ

Iš viso

Iš jų, buitinės EEĮ

Iš jų, ne buitinės EEĮ

 

Nr.

Pavadinimas

 

1A

Stambūs namų apyvokos prietaisai, išskyrus prietaisus su šaldymo įranga

10.684,851

10.677,648

9.958,659

9.895,191

12.231,290

12.197,793

11.020,074

10.969,159

10.944,716

10.693,936

250,780

 

1B

Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įranga

5.491,431

5.458,515

5.722,612

5.608,992

6.503,951

6.423,204

6.097,786

5.917,976

6.881,826

6.595,241

286,585

 

2

Smulkūs namų apyvokos prietaisai

2.237,474

2.214,275

2.316,817

2.313,152

2.711,877

2.704,841

3.533,852

3.523,910

2.966,599

2.948,081

18,518

 

3A

IT ir telekomunikacinė įranga, išskyrus kompiuterių monitorius

3.097,947

2.673,064

2.937,008

2.530,684

2.725,337

2.487,692

3.060,837

2.532,207

2.800,262

2.336,344

463,918

 

3B

Kompiuterių monitoriai

407,812

406,414

383,255

381,842

418,896

417,668

475,867

426,047

639,419

529,067

110,352

 

4A

Vartojimo įranga, išskyrus televizorius, ir fotovoltinės plokštės

660,082

631,893

594,839

585,596

568,570

559,174

564,359

539,625

514,769

508,725

6,044

 

4B

Televizoriai

1.875,134

1.875,134

1.277,399

1.277,394

1.576,915

1.576,915

1.353,649

1.324,525

1.670,542

1.670,366

0,176

 

5A

Apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas

481,611

275,390

829,323

585,839

859,316

571,248

991,161

704,239

1.149,337

828,691

320,646

 

5B

Dujošvytės lempos

364,088

357,834

363,536

352,734

356,317

318,385

304,536

266,687

311,065

261,125

49,940

 

6

Elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus)

2.018,782

1.894,455

1.982,761

1.825,793

2.347,391

2.167,116

2.413,160

2.060,745

2.722,275

2.530,309

191,966

 

7

Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

251,428

251,428

264,861

235,425

265,290

214,172

323,376

306,846

283,885

229,734

54,151

 

8

Medicininiai prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus)

316,423

170,509

300,697

129,166

263,285

88,433

291,723

97,735

245,778

85,196

160,582

 

9

Stebėsenos ir kontrolės prietaisai

407,926

339,868

507,268

349,973

499,662

315,535

504,261

319,345

432,178

268,832

163,346

 

10

Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai

41,955

35,605

109,105

75,238

187,779

85,578

131,930

54,966

501,415

100,660

400,755

 

 

Iš viso:

28.336,944

27.262,032

27.548,140

26.147,019

31.515,876

30.127,754

31.066,570

29.044,012

32.064,065

29.586,305

2.477,760

 
                           
 

Informacija parengta Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ataskaitų duomenų bazėje (ASTA modulio GTRA) esančių duomenų pagrindu:

  2014-08-29 duomenimis

 

  2015-01-15 duomenimis

 

  2015-12-01 duomenimis

 

  2017-03-12 duomenimis

 

  2017-06-28 duomenimis

 
                           

 

 

 

 

         

2016.08.11

  Gamintojų ir importuotojų, tiekiančių vidaus rinkai elektros ir elektroninę įrangą (EEĮ),

 

  pasiskirstymas pagal pasirinktą atsakomybės įgyvendinimo būdą*

           

metai

Individuali atsakomybė

Kolektyvinė atsakomybė (dalyvavimas licencijuotoje organizacijoje)

IŠ VISO įmonių, pateikusių EEĮ tiekimo vidaus rinkai ataskaitas už nurodytus metus

vnt.

%

vnt.

%

vnt.

2010

795

83,9

153

16,1

948

2011

797

79,0

212

21,0

1009

2012

728

70,4

306

29,6

1034

2013

6

0,6

1025

99,4

1031

2014

7

0,7

1050

99,3

1057

2015

6

0,6

1081

99,4

1087

           

 * Jeigu įmonė tais pačiais metais turėjo abi atsakomybes, šioje lentelėje jai užskaitoma tik kolektyvinė atsakomybė.

 

 

 

 

 

 

                          atnaujinta  

 2017-08-07                

 

Baterijų ir akumuliatorių bei kitų apmokestinamųjų gaminių tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai

                     
 

2012

2013

2014

2015

2016

 

Įmonių skaičius

patiekta, t

Įmonių skaičius

patiekta, t

Įmonių skaičius

patiekta, t

Įmonių skaičius

patiekta, t

Įmonių skaičius

patiekta, t

Padangos
(sveriančios >3 kg)

317

20671

320

22617

315

22250

325

23042

364

25248

Nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai

363

782

502

796

645

686

769

741

981

748

Automobiliams skirtos ir pramoninės baterijos ir akumuliatoriai

451

8534

554

7600

790

8716

971

8960

1221

10563

Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai

345

617

346

587

343

633

384

588

394

645

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai

312

375

320

402

316

412

356

418

369

474

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

199

651

212

652

205

670

220

611

239

671

 

 

atsisiųsti Excel formatu

 

                   
                     

 

 

 

            atnaujinta 2017-07-05
                         

 

  Baterijų ir akumuliatorių, tiekiamų vidaus rinkai kaip atskiri gaminiai, kiekiai ir GII gautuose atliekų sutvarkymą įrodančiuose dokumentuose nurodyti sutvarkyti atliekų kiekiai 2012-2015 m.

                                 

Apmokestinamieji gaminiai

2012

2013

2014

2015

Deklaracijų FR0523 skaičius

Patiektas vidaus rinkai kiekis, t*

Kiekis, nurodytas atliekų tvarkymo dokumentuose

Deklaracijų FR0523 skaičius

Patiektas vidaus rinkai kiekis, t*

Kiekis, nurodytas atliekų tvarkymo dokumentuose

Deklaracijų FR0523 skaičius

Patiektas vidaus rinkai kiekis, t*

Kiekis, nurodytas atliekų tvarkymo dokumentuose

Deklaracijų FR0523 skaičius

Patiektas vidaus rinkai kiekis, t*

Kiekis, nurodytas atliekų tvarkymo dokumentuose

t

%

t

%

t

%

t

%

Galvaniniai elementai (nešiojamosios baterijos)

152

575,1

157,1

27,3

162

379,9

126,6

33,3

174

342,4

129,0

37,7

190

396,3

158,9

40,1

Akumuliatoriai

342

7931,8

2091,6

26,4

359

6779,5

2085,8

30,8

334

7665,5

2723,4

35,5

380

7740,8

3145,4

40,6

 

  * Užduotis procentais, atsižvelgiant į tiektą vidaus rinkai kiekį:

      2012 - 25, 2013 - 30, 2014 - 35, 2015 - 40, nuo 2016 - 45.    

 

 

 

 

         

2016.08.23

             

Gamintojų ir importuotojų, tiekiančių vidaus rinkai baterijas ir akumuliatorius (atskirus ir įmontuotus) bei kitus apmokestinamuosius gaminius, pasiskirstymas pagal pasirinktą atsakomybės įgyvendinimo būdą*

         
                   vnt.
   

2010

2011

2012

2013

2014

Padangos (>3 kg)

Iš viso

235

221

317

320

315

individuali

223

205

293

276

203

kolektyvinė

12

16

24

44

112

Nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai

Iš viso

283

317

363

502

640

individuali

150

129

93

32

12

kolektyvinė

133

188

270

470

628

Automobiliniai akumuliatoriai

Iš viso

370

348

376

468

668

individuali

317

272

205

182

119

kolektyvinė

53

76

171

286

549

Pramoniniai akumuliatoriai

Iš viso

74

83

81

90

112

individuali

49

51

36

24

18

kolektyvinė

25

32

45

66

94

Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai

Iš viso

265

262

345

346

343

individuali

250

238

306

277

259

kolektyvinė

15

24

39

69

84

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai

Iš viso

250

254

312

320

316

individuali

236

232

273

252

235

kolektyvinė

14

22

39

68

81

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

Iš viso

152

151

199

212

205

individuali

140

134

171

166

148

kolektyvinė

12

17

28

46

57

 * Jeigu įmonė tais pačiais metais turi 2 tipų atsakomybes, šioje informacijoje užskaitoma tik kolektyvinė