Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Gamintojams ir importuotojams > Apmokestinamųjų gaminių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotys

 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotys

    

APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMO IR (AR) PERDIRBIMO UŽDUOTYS

 

Eil. Nr.

Metai

Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų pavadinimas

Naudojimas ir (ar) perdirbimas*

Užduotis (procentais), atsižvelgiant į tiektų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių kiekį

I. APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMO IR (AR) PERDIRBIMO UŽDUOTYS

1.

Nuo 2012

padangos

perdirbimas ar kitoks naudojimas

80

2.

2012

nešiojamosios baterijos (galvaniniai elementai) ir akumuliatoriai

perdirbimas

25

2013

30

2014

35

2015

40

nuo 2016

45

3.

Nuo 2012

vidaus degimo variklių degalų ir (ar) tepalų filtrai

perdirbimas ar kitoks naudojimas

80

4.

Nuo 2012

vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai

perdirbimas ar kitoks naudojimas

80

5.

Nuo 2012

automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

perdirbimas ar kitoks naudojimas

80

 

*Apmokestinamųjų gaminių atliekų naudojimas ir (ar) perdirbimas Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217, 4 priede nurodytais R1, R3–R5 būdais Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės teritorijoje.

 

KIEKYBINĖS IR KOKYBINĖS ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMO UŽDUOTYS

Eil. Nr.

Metai

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo būdas

Užduotis, atsižvelgiant į elektros ir elektroninės įrangos kiekį, tiektą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais (masės procentai)

1.

2006

surinkti ir perdirbti ar kitaip naudoti

15

2.

2007

surinkti ir perdirbti ar kitaip naudoti

20

3.

2008

surinkti ir perdirbti ar kitaip naudoti

25

4.

2009

surinkti ir perdirbti ar kitaip naudoti

27

5.

2010

surinkti ir perdirbti ar kitaip naudoti

iki 44 (bet ne mažiau kaip 30)

6.

2011

surinkti ir perdirbti ar kitaip naudoti

iki 56 (bet ne mažiau kaip 44)

 

 

1 užduoties vykdymo variantas (kiekybinė užduotis)

2 užduoties vykdymo variantas

kiekybinė užduotis

kokybinė užduotis

7.

2012–2014

surinkti ir perdirbti ar kitaip naudoti atsižvelgiant į minimalius elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo reikalavimus

50

40

Eksploatuoti ne mažiau kaip vieną elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietą. Būtinų elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų skaičius priklauso nuo gamintojo ar importuotojo einamaisiais metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais patiekto elektros ir elektroninės įrangos kiekio ir turi būti ne mažesnis kaip viena priėmimo vieta 200 tonų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos elektros ir elektroninės įrangos

8.

2015–2016

55

45

9.

2017–2018

60

50

10.

2019

65

55

11.

2020

70

60

12.

nuo 2021

75

65

 

Transporto priemonių gamintojai ir (ar) importuotojai turi užtikrinti ne mažiau kaip vienos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo vietos kiekvienoje apskrityje buvimą ir organizuoti tokiose vietose priimtų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių perdavimą tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui.

 

Visi rinkoje dalyvaujantys nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir (ar) importuotojai privalo užtikrinti, kad būtų sukurtos nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos, atitinkančios šiuos reikalavimus:

 1. nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos turi būti surenkamos atskirai, jų nemaišant su kitomis atliekomis;

 2. nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos iš vartotojų turi būti priimamos nemokamai ir nereikalaujant pirkti naują bateriją ar akumuliatorių;

 3. turi būti sudarytos sąlygos nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas atiduoti baterijų ir akumuliatorių įsigijimo ir kitose vartotojams patogiose surinkimo vietose, išdėstytose atsižvelgiant į gyventojų tankumą:

  3.1. didžiuosiuose miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Marijampolė, Alytus) turi būti įrengta ne mažiau kaip viena nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo vieta 800 gyventojų;

   3.2. kituose miestuose, miesteliuose ir kaimuose turi būti įrengta ne mažiau kaip viena nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo vieta 1000 gyventojų;

   3.3. gyvenvietėse, kuriose yra mažiau kaip 1000 gyventojų, turi būti įrengta bent viena nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo vieta.

 3 punkte nurodytos nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo vietos gali būti įrengiamos degalinių, prekybos centrų, parduotuvių, elektros ir elektroninės įrangos remonto dirbtuvių, švietimo ar kitų įstaigų, įmonių, organizacijų ir pan. teritorijose ar patalpose.