Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita > Atliekų apskaitos duomenys > Surinkta pavojingųjų atliekų pagal atskiras jų rūšis

 

Surinkta pavojingųjų atliekų pagal atskiras jų rūšis

(Spauskite čia norėdami įvesti trumpą aprašymą)

Tonomis

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Iš viso

100795

109754

142331

134857

173718

156448

154397

165166

156498

179978

Panaudoti tirpikliai

38

33

68

55

115

124

109

148

160

131

Rūgščių, šarmų arba druskų atliekos

6501

3629

4723

4358

4242

4820

4495

4588

4958

4395

Naudota alyva

4670

3989

4001

3328

3379

4372

5219

4802

5281

5833

Panaudoti cheminiai katalizatoriai

0

0

14

28

870

1

426

447

346

121

Netinkamos naudoti cheminės atliekos

746

630

1303

801

1023

1330

1637

1900

2403

3241

Mišrios cheminės atliekos

366

1112

343

383

628

516

543

742

1579

1116

Cheminės nuosėdos ir liekanos

39309

45548

46311

34650

45208

44407

44108

43495

29821

40769

Pramoninių nuotekų valymo dumblas

600

231

176

151

111

97

91

163

638

37

Sveikatos priežiūros priemonių

950

1120

883

1144

1150

1266

1275

1242

1244

1323

Stiklo atliekos

355

244

99

112

0

 

2

0

13

 

Atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilų (PCB)

40

67

40

32

22

8

11

19

14

7

Nebenaudojamos transporto priemonės

14306

16382

21198

25010

30724

32160

27442

25280

26115

27532

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga

1872

2656

4022

4553

4382

4406

4316

4472

5544

5631

Nebenaudojamų mašinų ir įrangos sudedamosios dalys

11248

17142

17215

19251

17530

17541

16865

16654

15074

12935

Mišrios ir neišrūšiuotos medžiagos

7

17

65

46

67

64

67

57

104

102

Rūšiavimo atliekos

7048

10529

17846

15455

15203

14577

16166

14929

20921

21336

Statybinės ir griovimo atliekos

79

73

604

522

612

217

2125

1819

2204

2507

Asbesto atliekos

2728

4528

5045

16166

14167

18179

11122

9947

14253

14548

Deginimo atliekos

57

328

80

368

944

1300

534

479

301

459

Žemė, žemkasių iškasos

9875

1496

18295

8446

33343

11063

17845

33981

25524

37955