Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita > Atliekų apskaitos duomenys > Surinkta pavojingųjų atliekų pagal atskiras jų rūšis

 

Surinkta pavojingųjų atliekų pagal atskiras jų rūšis

 

Informacija parengta pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 1160 "Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo"  darnaus vystymo rodiklius

 

 

2020-09-24 perskaičiuoti ir atnaujinti nuo 2010 m. duomenys

 

Surinktas(susidaręs) pavojingų atliekų kiekis patekęs į atliekų tvarkymo įrenginius išskyrus atliekų apdorojimo atliekas ("antrinės atliekos")

 

Tonomis

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Iš viso

109541

142701

135525

175215

157880

154583

165323

156690

180369

Panaudoti tirpikliai

33

68

55

115

124

109

148

160

131

Rūgščių, šarmų arba druskų atliekos

3629

4723

4358

4242

4820

4495

4588

4958

4395

Naudota alyva

3972

4001

3328

3379

4372

5219

4802

5281

5873

Panaudoti cheminiai katalizatoriai

 

14

28

870

1

426

447

346

121

Netinkamos naudoti cheminės atliekos

630

1303

801

1023

1330

1637

1900

2403

3241

Mišrios cheminės atliekos

847

343

383

628

516

543

742

1579

1116

Cheminės nuosėdos ir liekanos

45548

46311

34650

45208

44407

44108

43495

29821

40818

Pramoninių nuotekų valymo dumblas

120

176

151

111

97

91

163

638

37

Sveikatos priežiūros priemonių užkrečiamosios atliekos

1121

883

1144

1150

1266

1275

1242

1244

1323

Stiklo atliekos

244

99

112

0

 

2

0

13

 

Medienos atliekos

15

361

668

1495

480

183

155

188

273

Atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilų (PCB)

67

40

32

22

8

11

19

14

7

Nebenaudojamos transporto priemonės

16382

21198

25010

30724

32160

27442

25280

26115

27532

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga

2656

4022

4553

4382

4406

4316

4472

5544

5631

Nebenaudojamų mašinų ir įrangos sudedamosios dalys

17129

17215

19251

17530

17541

16865

16654

15074

12935

Mišrios ir neišrūšiuotos medžiagos

44

65

46

67

64

67

57

104

102

Rūšiavimo atliekos

10794

17846

15455

15203

15526

16166

14929

20921

21336

Statybinės ir griovimo atliekos

73

604

522

612

217

2125

1819

2204

2507

Asbesto atliekos

4528

5045

16166

14167

18179

11122

9947

14253

14568

Gamtinės kilmės mineralų atliekos

 

7

0

 

 

 

 

 

 

Deginimo atliekos

210

80

368

944

1300

534

479

301

459

Įvairios mineralinės atliekos

3

2

0

1

2

3

2

4

11

Žemė ir žemkasių iškasos

1496

18295

8446

33343

11063

17845

33981

25524

37955