Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita > Atliekų apskaitos duomenys > Surinkta pavojingųjų atliekų pagal atskiras jų rūšis

 

Surinkta pavojingųjų atliekų pagal atskiras jų rūšis

(Spauskite čia norėdami įvesti trumpą aprašymą)

 

 

Tonomis

 

 

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Iš viso

95936

113038

100795

109754

142331

134857

173718

156448

154397

165166

156498

Panaudoti tirpikliai

110

91

38

33

68

55

115

124

109

148

160

Rūgščių, šarmų arba druskų atliekos

11249

12182

6501

3629

4723

4358

4242

4820

4495

4588

4958

Naudota alyva

5727

5743

4670

3989

4001

3328

3379

4372

5219

4802

5281

Panaudoti cheminiai katalizatoriai

22

0

0

0

14

28

870

1

426

447

346

Netinkamos naudoti cheminės atliekos

674

546

746

630

1303

801

1023

1330

1637

1900

2403

Mišrios cheminės atliekos

117

315

366

1112

343

383

628

516

543

742

1579

Cheminės nuosėdos ir liekanos

46374

55333

39309

45548

46311

34650

45208

44407

44108

43495

29821

Pramoninių nuotekų valymo dumblas

798

509

600

231

176

151

111

97

91

163

638

Sveikatos priežiūros priemonių

241

759

950

1120

883

1144

1150

1266

1275

1242

1244

Stiklo atliekos

3849

1190

355

244

99

112

0

 

2

0

13

Atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilų (PCB)

56

42

40

67

40

32

22

8

11

19

14

Nebenaudojamos transporto priemonės

9179

13899

14306

16382

21198

25010

30724

32160

27442

25280

26115

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga

495

3931

1872

2656

4022

4553

4382

4406

4316

4472

5544

Nebenaudojamų mašinų ir įrangos sudedamosios dalys

11672

10794

11248

17142

17215

19251

17530

17541

16865

16654

15074

Mišrios ir neišrūšiuotos medžiagos

10

0

7

17

65

46

67

64

67

57

104

Rūšiavimo atliekos

77

447

7048

10529

17846

15455

15203

14577

16166

14929

20921

Statybinės ir griovimo atliekos

2323

223

79

73

604

522

612

217

2125

1819

2204

Asbesto atliekos

738

2390

2728

4528

5045

16166

14167

18179

11122

9947

14253

Deginimo atliekos

75

179

57

328

80

368

944

1300

534

479

301

Žemė, žemkasių iškasos

2150

4465

9875

1496

18295

8446

33343

11063

17845

33981

25524