Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita > Atliekų apskaitos duomenys > Naudoti nebetinkamų padangų atliekos

 

Naudoti nebetinkamų padangų atliekos

 

 

 


2020.05.04

Metai

PADANGOSPatiektas vidaus rinkai padangų kiekis, t

Surinkta Lietuvoje naudoti nebetinkamų padangų, t

Apdorota, perdirbta, panaudota ar eksportuota naudoti nebetinkamų padangų
(R1, R3, R10, R11, R12, S4, S5)t

%
(nuo patiekto rinkai kiekio)2009

14.389,170

13.543,323

14.664,238

101,92010

18.326,624

16.632,430

16.123,287

88,02011

22.231,600

20.044,806

18.722,445

84,22012

20.671,039

20.073,156

20.384,456

98,62013

22.617,401

19.355,706

19.756,628

87,42014

22.249,937

18.231,700

16.797,600

75,52015

23.042,304

21.142,851

20.783,186

90,22016

25.247,644

20.512,828

19.266,520

76,32017

29.319,620

28.237,700

26.851,785

91,62018

28.099,667

23.421,095

25.417,150

90,5


Lietuvoje surinktų naudoti nebetinkamų padangų tvarkymastonomis


Metai

Surinktas / susidaręs kiekis

Sutvarkyta Lietuvoje

išvežta / eksportuota


Panaudota kurui ar energijai gauti

Perdirbta

Apdorota (panaudota, paruošta naudoti ar šalinti, sudegė gaisre)R1

R3

D10, R10, R11,
R12

S4


2009

13.543,323

6.710,150

7.634,628

260,000

59,460


2010

16.632,430

7.272,640

8.789,527

0

61,120


2011

20.044,806

8.574,440

10.117,465

0

30,540


2012

20.073,156

8.906,300

11.139,616

234,679

338,540


2013

19.355,706

9.161,620

10.028,818

43,610

566,190


2014

18.171,391

0,000

10.888,381

590,894

5.849,067


2015

21.142,851

0,000

13.447,314

183,888

7.314,230


2016

20.512,828

0,000

11.684,033

477,081

7.105,977


2017

28.237,748

1.530,840

4.853,683

71,542

20.395,720


2018

23.421,095

3.670,470

6.219,560

971,170

14.555,950