Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita > Atliekų apskaitos duomenys > Naudoti nebetinkamų padangų atliekos

 

Naudoti nebetinkamų padangų atliekos

 

 

 

 

 

       

2018.12.31

   
             

Metai

PADANGOS

   

Patiektas vidaus rinkai gaminio kiekis, t

Surinkta Lietuvoje / susidarė gaminio atliekų, t

Apdorota, perdirbta, panaudota ar eksportuota gaminio atliekų
(R1, R3, R10, R11, R12, S4)

   

t

%
(nuo patiekto rinkai kiekio)

   

2009

14.389,2

13.543,3

14.664,2

101,9

   

2010

18.326,6

16.632,4

16.123,3

88,0

   

2011

22.231,6

20.044,8

18.722,4

84,2

   

2012

20.671,0

20.073,2

20.384,5

98,6

   

2013

22.617,4

19.355,7

19.756,6

87,4

   

2014

22.249,9

18.231,7

16.797,6

75,5

   

2015

23.042,3

21.142,9

20.783,2

90,2

   

2016

25.247,6

20.512,8

19.266,5

76,3

   

2017

29.319,6

28.237,7

26.851,8

91,6

   
             
             

Lietuvoje surinktų naudotų padangų atliekų tvarkymas

 
         

tonomis

 

Metai

Surinktas / susidaręs kiekis

Sutvarkyta Lietuvoje

išvežta / eksportuota

 

panaudota kurui ar energijai gauti

perdirbta

apdorota (panaudota, paruošta naudoti ar šalinti, sudegė gaisre)

 
 

R1

R3

D10, R10, R11,
R12

S4

 

2009

13.543,323

6.710,150

7.634,628

260,000

59,460

 

2010

16.632,430

7.272,640

8.789,527

0

61,120

 

2011

20.044,806

8.574,440

10.117,465

0

30,540

 

2012

20.073,156

8.906,300

11.139,616

234,679

338,540

 

2013

19.355,706

9.161,620

10.028,818

43,610

566,190

 

2014

18.171,391

0,000

10.888,381

590,894

5.849,067

 

2015

21.142,851

0,000

13.447,314

183,888

7.314,230

 

2016

20.512,828

0,000

11.684,033

477,081

7.105,977

 

2017

28.237,748

1.530,840

4.853,683

71,542

20.395,720