Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita > Atliekų apskaitos duomenys > Padangų atliekos

 

Padangų atliekos

 

 

       

2016.12.02

         

Metai

PADANGOS

Patiektas vidaus rinkai gaminio kiekis, t

Surinkta Lietuvoje / susidarė gaminio atliekų, t

Perdirbta, panaudota ar eksportuota gaminio atliekų (R1, R3, R11, S4)

t

%
(nuo patiekto rinkai kiekio)

2006

23.485,0

19.033,9

19.048,2

81,1

2007

20.954,5

19.520,8

18.430,9

88,0

2008

19.479,7

18.746,5

20.029,2

102,8

2009

14.389,2

13.543,3

14.664,2

101,9

2010

18.326,6

16.632,4

16.123,3

88,0

2011

22.231,6

20.044,8

18.722,4

84,2

2012

20.671,0

20.073,2

20.384,5

98,6

2013

22.617,4

19.355,7

19.756,6

87,4

2014

22.249,9

18.231,7

16.797,6

75,5

2015

23.042,3

21.142,9

20.783,2

90,2

 

 

 

 

 

         

2016.12.02

 

Lietuvoje surinktų naudotų padangų atliekų tvarkymas

 
         

tonomis

 

Metai

Surinktas / susidaręs kiekis

Sutvarkyta Lietuvoje

išvežta / eksportuota

 

panaudota kurui ar energijai gauti

perdirbta

panaudota, paruošta naudoti ar šalinti, sudegė gaisre

 
 

R1

R3

R11, S5, D10

S4

 

2009

13.543,323

6.710,150

7.634,628

260,000

59,460

 

2010

16.632,430

7.272,640

8.789,527

0

61,120

 

2011

20.044,806

8.574,440

10.117,465

0

30,540

 

2012

20.073,156

8.906,300

11.139,616

234,679

338,540

 

2013

19.355,706

9.161,620

10.028,818

43,610

566,190

 

2014

18.171,391

0,000

10.888,381

590,894

5.849,067

 

2015

21.142,851

0,000

13.447,314

183,888

7.314,230