Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Dėl asociacijos "EEPA" elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licencijų

 

Dėl asociacijos "EEPA" elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licencijų

2015-09-09 Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimu panaikintos asociacijos "EEPA" (toliau - Asociacija) licencijos, suteikiančios teisę organizuoti elektros ir elektroninės įrangos (toliau - EEĮ) atliekų tvarkymą. Licencijų galiojimas panaikintas, kadangi nustatyta, kad Asociacija  2015 metais 3 kartus pažeidė Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (toliau - Įstatymas) nustatytus reikalavimus ir jai buvo taikyti 3 įspėjimai apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015-09-25 nutartimi, Asociacijos  prašymu, pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės – laikinai sustabdytas Agentūros 2015-09-09 sprendimas, kuriuo buvo panaikintos Asociacijos licencijos, suteikiančios teisę organizuoti EEĮ atliekų tvarkymą.

 Agentūra 2016-09-08 sprendimu (toliau – Sprendimas) sustabdė Asociacijos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licencijų galiojimą. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016-11-17 nutarimu Sprendimui pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė - laikinai iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdyti Sprendimo galiojimą, išskyrus Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 34-23 straipsnio 17 dalyje numatytą draudimą – priimti naujus narius.