Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita > Informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse

 

Informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse

Informacija parengta remiantis savivaldybių ar jų įgaliotų komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių ir regionų plėtros tarybų pateiktais duomenimis.

Savivaldybės ar jų įgalioti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administroriai ir regionų plėtros tarybos informaciją Aplinkos apsaugos agentūrai teikia vadovaudomasiesi Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-863.

 

 

Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2016 metais (Atnaujinta 2017-10-25)

 

Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2015 metais

 

Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2014 metais

 

Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2013 metais

 

Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2012 metais

 

Regionų plėtros tarybų informacija apie atliekų tvarkymą 2016 metais

 

Regionų plėtros tarybų informacija apie atliekų tvarkymą 2015 metais

 

Regionų plėtros tarybų informacija apie atliekų tvarkymą 2014 metais

 

Regionų plėtros tarybų informacija apie atliekų tvarkymą 2013 metais

 

Regionų plėtros tarybų informacija apie atliekų tvarkymą 2012 metais

 

_______________________________________________________________________________________________________


ŠABLONAI, SKIRTI LIETUVOS SAVIVALDYBĖMS IR REGIONŲ PLĖTROS TARYBOMS PILDYTI (Informacija apie 2016 metus)

 

Informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas savivaldybėje

 

Regionų plėtros tarybų informacijai pildyti (14-15 priedai)