Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita > Informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse

 

Informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse

Informacija parengta remiantis savivaldybių ar jų įgaliotų komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių ir regionų plėtros tarybų pateiktais duomenimis.

Savivaldybės ar jų įgalioti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administroriai ir regionų plėtros tarybos informaciją Aplinkos apsaugos agentūrai teikia vadovaudomasiesi Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-863.

 

 

Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2017 metais

 

Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2016 metais

 

Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2015 metais

 

Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2014 metais

 

Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2013 metais

 

Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2012 metais

 

Regionų plėtros tarybų informacija apie atliekų tvarkymą 2017 metais

 

Regionų plėtros tarybų informacija apie atliekų tvarkymą 2016 metais

 

Regionų plėtros tarybų informacija apie atliekų tvarkymą 2015 metais

 

Regionų plėtros tarybų informacija apie atliekų tvarkymą 2014 metais

 

Regionų plėtros tarybų informacija apie atliekų tvarkymą 2013 metais

 

Regionų plėtros tarybų informacija apie atliekų tvarkymą 2012 metais

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. birželio 20 d. Įsakymą Nr. D1-518 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-863 „Dėl Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2 punktą, 2017 metų informacija teikiama pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusią tvarką.

_______________________________________________________________________________________________________

 

ŠABLONAI, SKIRTI LIETUVOS SAVIVALDYBĖMS IR REGIONŲ PLĖTROS TARYBOMS PILDYTI (Informacija apie 2017

metus)

Informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas savivaldybėje (atnaujintas 12 priedas)

 

Regionų plėtros tarybų informacijai pildyti (14-15 priedai)