Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Gamintojams ir importuotojams > Gamintojų ir importuotojų sąvadas

 

Gamintojų ir importuotojų sąvadas

                     Atliekų licencijavimo skyrius, Inga Latvelienė, tel. 8 7066 2027

                     Atliekų licencijavimo skyrius, Marija Žilinskaitė, tel. 8 7066 8087

                     Atliekų licencijavimo skyrius, Ieva Stulgytė, tel. 8 7066 2026

 

 

SVARBUS PRANEŠIMAS GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS

 

Informuojame, kad techninės įrangos gedimai, atsiradę 2016 m. lapkričio 7 d., 2017 m. sausio 12 d. yra pilnai pašalinti.

 

Gamintojai ir importuotojai gali registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade tiek internetu, tiek raštu bei pateikti internetu gaminių tiekimo rinkai apskaitos 2016 m. ataskaitas  -  https://giis.aplinka.lt

 

 

VIEŠAI SKELBIAMAS GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ SĄVADAS

 

Pasitikrinti ar įmonė yra registruota Gamintojų ir importuotojų sąvade galite viešai skelbiamame Gamintojų ir importuotojų sąvade  https://giis.aplinka.lt/giis/

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

 

Gamintojų ir importuotojų registravimo Gamintojų ir importuotojų sąvade (toliau – Sąvadas) tvarką nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-291 patvirtintos Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės (toliau – Taisyklės).

 

 

  • Gaminių gamintojai ir importuotojai Sąvade registruojami vieną kartą. Pasikeitus registracijos duomenims, ne vėliau kaip per 1 mėnesį, jie tikslinami Taisyklėse nustatyta tvarka.
  • Pradėję alyvos, transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių, gaminiais pripildytų pakuočių tiekimą Lietuvos vidaus rinkai, gamintojai ir importuotojai turi užsiregistruoti Sąvade per 3 mėnesius nuo šių gaminių tiekimo vidaus rinkai pradžios. 
  • Lietuvos vidaus rinkai planuojantys tiekti elektros ir elektroninę įrangą (EEĮ) gamintojai ir importuotojai turi registruotis iki EEĮ pateikimo vidaus rinkai.

 

Nuo 2015 m. gruodžio 1 d. Prašymą registruoti Sąvade (toliau – Prašymas) įmonė teikia Aplinkos apsaugos agentūros Atliekų licencijavimo skyriui.

 

 

 

1) REGISTRACIJA SĄVADE INTERNETU

 

Internetu pateikti Prašymą gali tik elektroninės atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos sistemos (e-ASTA) vartotojai.

 

Prisijungti prie Gamintojų ir importuotojų sąvado galite ČIA

 

Jei nesate e-ASTA vartotojas, t. y. neturite e-ASTA vartotojo vardo ir slaptažodžio, užpildykite paraišką registruotis e-ASTA vartotoju (doc formatu) ir pateikite ją Agentūrai (paraiškoje yra nurodyta reikalinga kontaktinė informacija).

 

 

 

2) REGISTRACIJA SĄVADE RAŠTU

 

Užpildytą, pasirašytą ir skenuotą prašymo registruoti Sąvade formą galite siųsti el. paštu aaa@aaa.am.lt ar faksu (8 706 62 000).  Prašymo forma: čia

 

Gamintojai ir importuotojai, kurie Lietuvos vidaus rinkai tiekia tik gaminiais pripildytas pakuotes, gali pildyti sutrumpintą Prašymo formą.

 

Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, Agentūra, gavusi raštu pateiktą prašymą reigistruoti įmonę Gamintojų ir importuotojų sąvade, tai atlieka per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

 

 

 

PAPILDOMI REIKALAVIMAI BESIREGISTRUOJANTIEMS EEĮ GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS

 

1) Gamintojai ir importuotojai, planuojantys einamaisiais metais pradėti tiekti vidaus rinkai EEĮ, registruodamiesi privalo nurodyti planuojamą tiekti vidaus rinkai EEĮ kiekį. Einamųjų metų EEĮ tiekimo rinkai planas teikiamas Gaminių tiekimo rinkai ataskaitose  (ar žiūrėkite rubriką "Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ataskaitų ir jų priedų teikimas");

 

2) kartu su Prašymu Agentūrai privaloma pateikti dokumentą, įrodantį, kad EEĮ atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarytą pagal Dokumentų, įrodančių, kad EEĮ tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo <...> taisykles. Jeigu Prašymas registruoti Sąvade teikiamas internetu, dokumentas Agentūrai turi būti pateiktas per 10 darbo dienų po Prašymo pateikimo. Tokiu dokumentu gali būti:

   -  banko garantas,

   -  laidavimo draudimo sutartis,

   -  sutartis su licencijuota organizacija (organizacijų sąrašą rasite rubrikoje "Licencijuotų gamintojų ir importuotojų organizacijų licencijų sąrašas");

 

3) kartu su Prašymu Agentūrai privaloma pateikti sutarčių su atliekų tvarkytojais dėl EEĮ atliekų tvarkymo kopijas (skenuotas, parengtas pdf formatu).

 

 

 

VIEŠAS GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ SĄVADO INFORMACIJOS TEIKIMAS

 

Kiekvienas asmuo turi teisę nemokamai gauti duomenis internetu (paieškos būdu) apie gamintojo ir (ar) importuotojo registracijos Sąvade būklę, Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamus gaminius bei pasirinktą atsakomybės įgyvendinimo būdą.

Viešai Gamintojų ir importuotojų sąvado duomenys skelbiami adresu  https://giis.aplinka.lt/giis/

 

 

 

 

 

Kitų Europos Sąjungos valstybių narių EEĮ gamintojų/importuotojų registrai:

 

 

Šalis Šalyje registruotoų gamintojų/importuotojų paieška
Airija http://www.weeeregister.ie/producers/ 
Austrija https://secure.umweltbundesamt.at/erasform/reports/eras_publicreport_menu.jsp?wfjs_enabled=true&zz=0.15250858553288116_0.43773618595381236 
Danija https://www.dpa-system.dk/DPAApplications/DPADB.aspx?wf=ManufacturerSearch.ascx&lang=en
Jungtinė Karalystė https://www.gov.uk/government/statistics/weee-registered-producers-public-register 
Latvija http://www.elektroregistrs.lv/registered-producers/en 
Lenkija http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php
Portugalija https://www.anreee.pt/uk/registadas/ 
Prancūzija https://www.syderep.ademe.fr/en/commun/deee 
Slovakija http://elektro.sazp.sk/register.php?action=list&searchtype=all
Vokietija https://www.system.stiftung-ear.de/verzeichnis/