Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Gamintojams ir importuotojams > Gamintojų ir importuotojų sąvadas

 

Gamintojų ir importuotojų sąvadas

                     Atliekų licencijavimo skyrius, Inga Latvelienė, tel. 8 7066 2027

 

 

 

VIEŠAI SKELBIAMI GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ SĄVADO DUOMENYS

 

Pasitikrinti ar įmonė buvo registruota Gamintojų ir importuotojų sąvade, kuris galiojo iki 2017-12-31, galite viešai skelbiamame Gamintojų ir importuotojų sąvade  https://giis.aplinka.lt/giis/

 

Nuo 2018-01-02 gamintojai ir importuotojai registruojasi GPAIS esančiame Gamintojų ir importuotojų sąvade www.gpais.eu

Viešai skelbiamus Gamintojų ir importuotojų sąvado duomenis rasite www.gpais.eu pasirinkę nuorodą "Vieši GII sąvado duomenys".

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

 

Gamintojų ir importuotojų registravimo Gamintojų ir importuotojų sąvade (toliau – Sąvadas) tvarką iki 2017-12-31 nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-291 patvirtintos Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės (toliau – Taisyklės).

 

 

  • Gaminių gamintojai ir importuotojai Sąvade registruojami vieną kartą. Pasikeitus registracijos duomenims, ne vėliau kaip per 1 mėnesį, jie tikslinami Taisyklėse nustatyta tvarka.
  • Pradėję alyvos, transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių, gaminiais pripildytų pakuočių tiekimą Lietuvos vidaus rinkai, gamintojai ir importuotojai turi užsiregistruoti Sąvade per 3 mėnesius nuo šių gaminių tiekimo vidaus rinkai pradžios. 
  • Lietuvos vidaus rinkai planuojantys tiekti elektros ir elektroninę įrangą (EEĮ) gamintojai ir importuotojai turi registruotis iki EEĮ pateikimo vidaus rinkai.

 

Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Prašymą registruoti Sąvade (toliau – Prašymas) įmonė teikia Aplinkos apsaugos agentūros Atliekų licencijavimo skyriui.

 

1) REGISTRACIJA SĄVADE INTERNETU

 

Internetu pateikti Prašymą gali tik elektroninės atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos sistemos (e-ASTA) vartotojai.

Prisijungti prie Gamintojų ir importuotojų sąvado galite ČIA

Jei nesate e-ASTA vartotojas, t. y. neturite e-ASTA vartotojo vardo ir slaptažodžio, užpildykite paraišką registruotis e-ASTA vartotoju (doc formatu) ir pateikite ją Agentūrai (paraiškoje yra nurodyta reikalinga kontaktinė informacija).

 

2) REGISTRACIJA SĄVADE RAŠTU

 

Užpildytą, pasirašytą ir skenuotą prašymo registruoti Sąvade formą galite siųsti el. paštu aaa@aaa.am.lt ar faksu (8 706 62 000).  Prašymo forma: čia

Gamintojai ir importuotojai, kurie Lietuvos vidaus rinkai tiekia tik gaminiais pripildytas pakuotes, gali pildyti sutrumpintą Prašymo formą.

Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, Agentūra, gavusi raštu pateiktą prašymą reigistruoti įmonę Gamintojų ir importuotojų sąvade, tai atlieka per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

 

 

Nuo 2018-01-02 gamintojai ir importuotojai registruojasi GPAIS esančiame Gamintojų ir importuotojų sąvade www.gpais.eu

Atkreiptinas dėmesys, kad į GPAIS esantį Gamintojų ir importuotojų sąvadą duomenys iš sąvado, galiojusio iki 2017-12-31, programiniu būdu nėra perkelti.

 

 

PAPILDOMI REIKALAVIMAI BESIREGISTRUOJANTIEMS EEĮ GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS

 

1) Gamintojai ir importuotojai, planuojantys einamaisiais metais pradėti tiekti vidaus rinkai EEĮ, registruodamiesi privalo nurodyti planuojamą tiekti vidaus rinkai EEĮ kiekį. Einamųjų metų EEĮ tiekimo rinkai planas teikiamas Gaminių tiekimo rinkai ataskaitose  (ar žiūrėkite rubriką "Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ataskaitų ir jų priedų teikimas");

 

2) kartu su Prašymu Agentūrai privaloma pateikti dokumentą, įrodantį, kad EEĮ atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarytą pagal Dokumentų, įrodančių, kad EEĮ tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo <...> taisykles. Jeigu Prašymas registruoti Sąvade teikiamas internetu, dokumentas Agentūrai turi būti pateiktas per 10 darbo dienų po Prašymo pateikimo. Tokiu dokumentu gali būti:

   -  banko garantas,

   -  laidavimo draudimo sutartis,

   -  sutartis su licencijuota organizacija (organizacijų sąrašą rasite rubrikoje "Licencijuotų gamintojų ir importuotojų organizacijų licencijų sąrašas");

 

3) kartu su Prašymu Agentūrai privaloma pateikti sutarčių su atliekų tvarkytojais dėl EEĮ atliekų tvarkymo kopijas (skenuotas, parengtas pdf formatu).

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitų Europos Sąjungos valstybių narių EEĮ gamintojų/importuotojų registrai:

 

 

Šalis Šalyje registruotoų gamintojų/importuotojų paieška
Airija http://www.weeeregister.ie/producers/ 
Austrija https://secure.umweltbundesamt.at/erasform/reports/eras_publicreport_menu.jsp?wfjs_enabled=true&zz=0.15250858553288116_0.43773618595381236 
Danija https://www.dpa-system.dk/DPAApplications/DPADB.aspx?wf=ManufacturerSearch.ascx&lang=en
Jungtinė Karalystė https://www.gov.uk/government/statistics/weee-registered-producers-public-register 
Latvija http://www.elektroregistrs.lv/registered-producers/en 
Lenkija http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php
Portugalija https://www.anreee.pt/uk/registadas/ 
Prancūzija https://www.syderep.ademe.fr/en/commun/deee 
Slovakija http://elektro.sazp.sk/register.php?action=list&searchtype=all
Vokietija https://www.system.stiftung-ear.de/verzeichnis/