Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Gamintojams ir importuotojams > Gaminių tiekimo vidaus rinkai apskaitos ataskaitų ir jų priedų teikimas

 

Gaminių tiekimo vidaus rinkai apskaitos ataskaitų ir jų priedų teikimas

                   Atliekų licencijavimo skyrius,  Inga Latvelienė,   tel. 8 7066 2027

 

Gaminių tiekimo vidaus rinkai apskaitos 2017 ir ankstesnių metų ataskaitos, kartu su ataskaitomis teiktini dokumentai ir priedai

 

 

Gaminių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai apskaitos 2017 ir ankstesnių metų ataskaitų (toliau – Ataskaita) teikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 patvirtintos Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės), kurios galiojo iki 2017.12.31.

 

 

Pateikti ar pataisyti 2017 ir ankstesnių metų Ataskaitą įmonė gali tik internetu. Internetu pateikti Ataskaitą gali tik elektroninės atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos sistemos (e-ASTA) vartotojai.

  • Jei nesate e-ASTA vartotojas, t.y. neturite e-ASTA vartotojo vardo ir slaptažodžio, užpildykite paraišką registruotis elektroninės atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos sistemos e-ASTA vartotoju (doc formatu) ir skenuotą formą (PDF formatu) pateikite Agentūrai el. paštu aaa@aaa.am.lt

Jei norite suvesti ir pateikti gaminių tiekimo vidaus rinkai 2017 m. ataskaitą, spauskite ČIA ar savo interneto naršyklėje surinkite adresą  https://giis.aplinka.lt

 

KARTU SU 2017 IR ANKSTESNIŲ METŲ ATASKAITOMIS TEIKTINI PRIEDAI IR KITI DOKUMENTAI

 

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Ataskaitos pateikimo internetu dienos ALYVOS,  TRANSPORTO PRIEMONIŲ, BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ, KITŲ APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ gamintojai ir importuotojai Agentūrai turi pateikti atitinkamo gaminio Atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitą (iki 2017.12.31 galiojusių Taisyklių 13 priedas) ir dokumentų, patvirtinančių gaminių atliekų tvarkymo finansavimą (nurodytų 13 priedo 2 punkte), kopijas.

 

Elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) gamintojai ir (ar) importuotojai turi pateikti:

   1. EEĮ atliekų sutvarkymą ataskaitiniais metais įrodančius dokumentus;

  3. sutarčių su atliekų tvarkytojais kopijas (ne buitinės EEĮ ir savoms reikmėms EEĮ naudojantys gamintojai ir importuotojai sutarčių kopijų pateikti neprivalo);

  4. EEĮ atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitą (Taisyklių 13 priedas) ir dokumentų, patvirtinančių gaminių atliekų tvarkymo finansavimą, kopijas.

 

13 priedą ir kitus dokumentus Agentūrai galima pateikti vienu iš būdu:

   1) raštu, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius;

   2) el. paštu (aaa@aaa.am.lt) skenuotus dokumentus (PDF formatu).

Taupykime popierių, taupykime išteklius - rekomenduojame Ataskaitos priedus Agentūrai siųsti el. paštu.

 

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 

 

Gaminių apskaita nuo 2018-01-02

 

 

Nuo 2018-01-01 gaminių apskaitą reglamentuoja nauja taisyklių redakcija - Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklės (suvestinių redakcijų sąrašas).

 

Nuo 2018-01-02 importuotų ir (ar) pagamintų gaminių (alyvos, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių, apmokestinamųjų gaminių) apskaita privalo būti vykdoma naudojantis informacine sistema GPAIS (www.gpais.eu).

 

Atliekų tvarkymo organizavimo veiklos duomenis į GPAIS turi teikti tik tie gamintojai ir importuotojai, kurie vykdo gaminių prekybą Lietuvos vidaus rinkai ir šiai veiklai yra pasirinkę individualią atsakomybę.

 

Kaip prisijungti prie GPAIS ir sukurti ūkio subjektą kaip GPAIS subjektą skaitykyte GPAIS svetainės rubrikoje "Esu naujas vartotojas".

Rubrikoje "Pagalbos puslapis" patalpinti vadovai (PDF formatu), skirti gamintojams ir importuotojams.

 

 

GPAIS techninės kliūtys dėl nesukurto funkcionalumo duomenų apie gaminių atliekų tvarkymo organizavimo veiklą suvedimo į GPAIS vykdomą gaminių apskaitą.

 

 

Agentūros vertinimui pateiktos gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitos (toliau – Ataskaitos) tų GII, kurie 2018 m. vykdė gaminių prekybą LR vidaus rinkai ir buvo pasirinkę individualią atsakomybę, nebus vertinamos iki tol, kol nebus pašalintos GPAIS techninės kliūtys dėl duomenų apie atliekų tvarkymo organizavimo veiklą suvedimo į GPAIS vykdomą gaminių apskaitą.

 

Pašalinus GPAIS technines kliūtis, vertinimui pateiktos gaminių apskaitos metinės ataskaitos, kuriose nėra privalomų pateikti duomenų apie atliekų tvarkymo organizavimą, bus atmestos duomenų papildymui ir pateikimui iš naujo.

 

Preliminari GPAIS techninės kliūties pašalinimo data – 2019 m. vasario 15 d.

 

Primename, kad šiuo atveju taikoma Tvarkos, kai negalima naudotis GPAIS aprašo (Aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-73) 48 punkto nuostata:

 „Jei sutriko GPAIS veikla ir dėl kitų techninių kliūčių negalima pateikti duomenis GPAIS atėjus terminui atliekų darytojams ar tvarkytojams, gamintojams ir importuotojams, licencijuotoms gamintojų ir importuotojų organizacijoms, užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriams ir kitiems GPAIS duomenų teikėjams pateikti atitinkamas teisės aktuose nurodytas ataskaitas, šių ataskaitų pateikimo terminas pratęsiamas automatiškai, iki kol bus atstatyta GPAIS veikla ar galimybė pateikti duomenis GPAIS ir bus galima pateikti atitinkamas ataskaitas.“

 

 

 

Sekite GPAIS svetainės rubrikoje „Pagalbos puslapis“ skelbiamą informaciją apie GPAIS veiklos sutrikimus ir kitas technines kliūtis.

 

Popierinio buvusio 13 priedo Agentūrai siųsti nereikia, jis vertinamas nebus, nes tokia forma nebegalioja.