Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Gamintojams ir importuotojams > Gaminių tiekimo vidaus rinkai apskaitos ataskaitų ir jų priedų teikimas

 

Gaminių tiekimo vidaus rinkai apskaitos ataskaitų ir jų priedų teikimas

                   Atliekų licencijavimo skyrius,  Inga Latvelienė,   tel. 8 7066 2027

 

   Gaminių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai apskaitos 2017 ir ankstesnių metų ataskaitų (toliau – Ataskaita) teikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 patvirtintos Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklės (Žin., 2009, Nr. 65-2598; 2010, Nr. 36-1737) (toliau – Taisyklės).

 

  • Elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai praėjusių kalendorinių metų Ataskaitas turi pateikti iki einamųjų metų vasario 1 d.
  • Baterijų ir akumuliatorių, apmokestinamųjų gaminių gamintojai ir importuotojai praėjusių kalendorinių metų Ataskaitas turi pateikti iki einamųjų metų kovo 1 d.
  • Alyvos ir (ar) transporto priemonių gamintojai ir importuotojai praėjusių kalendorinių metų Ataskaitas turi pateikti iki einamųjų metų birželio 1 d.

 

 

Pateikti praėjusių kalendorinių metų Ataskaitą ar nurodyti einamųjų metų planuojamus tiekti vidaus rinkai EEĮ kiekius įmonė gali tik internetu. Internetu pateikti Ataskaitą gali tik elektroninės atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos sistemos (e-ASTA) vartotojai.

  • Jei nesate e-ASTA vartotojas, t.y. neturite e-ASTA vartotojo vardo ir slaptažodžio, užpildykite paraišką registruotis elektroninės atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos sistemos e-ASTA vartotoju (doc formatu) ir skenuotą formą (PDF formatu) pateikite Agentūrai el. paštu aaa@aaa.am.lt

 

Jei norite suvesti ir pateikti gaminių tiekimo vidaus rinkai 2017 m. ataskaitą, spauskite ČIA ar savo interneto naršyklėje surinkite adresą  https://giis.aplinka.lt

 

 

 

ATASKAITŲ PRIEDAI IR KITI TEIKTINI DOKUMENTAI

 

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Ataskaitos pateikimo internetu dienos

   ALYVOS, 

   TRANSPORTO PRIEMONIŲ, 

   BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ, 

   KITŲ APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ

gamintojai ir importuotojai Agentūrai turi pateikti atitinkamo gaminio Atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitą (Taisyklių 13 priedas) ir dokumentų, patvirtinančių gaminių atliekų tvarkymo finansavimą (nurodytų 13 priedo 2 punkte), kopijas.

 

Elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) gamintojai ir (ar) importuotojai turi pateikti:

  1. dokumento, įrodančio, kad EEĮ atliekų tvarkymas einamaisiais metais bus finansuojamas (turi būti pateiktas iki balandžio 2 d.), originalą;

  2. EEĮ atliekų sutvarkymą ataskaitiniais metais įrodančius dokumentus;

  3. sutarčių su atliekų tvarkytojais kopijas (ne buitinės EEĮ ir savoms reikmėms EEĮ naudojantys gamintojai ir importuotojai sutarčių kopijų pateikti neprivalo);

  4. EEĮ atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitą (Taisyklių 13 priedas) ir dokumentų, patvirtinančių gaminių atliekų tvarkymo finansavimą, kopijas.

 

13 priedą ir kitus dokumentus Agentūrai galima pateikti vienu iš būdu:

   1) raštu, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius;

   2) el. paštu (aaa@aaa.am.lt) skenuotus dokumentus (PDF formatu).

Taupykime popierių, taupykime išteklius - rekomenduojame Ataskaitos priedus Agentūrai siųsti el. paštu.

 

 

Internetu teikiamų gaminių tiekimo vidaus rinkai apskaitos metinių ataskaitų formos:

Pastaba: šios ataskaitos yra įvedamos ir teikiamos tik internetu https://giis.aplinka.lt

 

Alyvos tiekimo vidaus rinkai apskaitos ataskaita

Transporto priemonių tiekimo vidaus rinkai apskaitos ataskaita

Elektros ir elektrioninės įrangos tiekimo vidaus rinkai apskaitos ataskaita

Baterijų ir akumuliatorių tiekimo vidaus rinkai apskaitos ataskaita

Apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) tiekimo vidaus rinkai apskaitos ataskaita