Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita > Statistikos skelbimo kalendorius, metodika, metainformacijos aprašai

 

Statistikos skelbimo kalendorius, metodika, metainformacijos aprašai

 

Aplinkos apsaugos agentūros Atliekų licencijavimo skyrius rengia, savo tinklalapyje viešai skelbia ir Europos Sąjungos statistikos tarnybai (Eurostatui) teikia atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenis. Statistinės informacijos rengimui keliami statistikos rengimo ir jos kokybės užtikrinimo reikalavimai, apibrėžti Europos statistikos praktikos kodekse.

 

 

Statistinių ataskaitų ir duomenų skelbimo kalendorius (planiniai ir neplaniniai skelbimai/tikslinimai) (atsisiųsti)

 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo kiekių skaičiavimo metodika

 

Metainformacijos aprašas (bendrasis, atliekų apskaitai)

Metainformavijos aprašas (Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo apskaita)

Metainformavijos aprašas (Baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo apskaita)

Metainformacijos aprašas (Naudotų padangų atliekų tvarkymo apskaita)

Metainformacijos aprašas (Medicininių atliekų tvarkymo apskaita)

 

 

Informacija apie atliekų apskaitos statistikai rengti taikomus metodus