Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita > Statistikos skelbimo kalendorius, metainformacijos aprašai

 

Statistikos skelbimo kalendorius, metainformacijos aprašai

Aplinkos apsaugos agentūra rengia ir Europos Sąjungos statistikos tarnybai (Eurostatui) teikia atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos, vandens išteklių ir jų naudojimo bei nuotekų tvarkymo statistiką. Šiems darbams keliami statistikos rengimo ir jos kokybės užtikrinimo reikalavimai, apibrėžti Europos statistikos praktikos kodekse.

 

 

Statistinių ataskaitų ir duomenų skelbimo kalendorius (atsisiųsti)

 

 

Metainformacijos aprašas (bendrasis, atliekų apskaitai)

Metainformavijos aprašas (Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo apskaita)

Metainformavijos aprašas (Baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo apskaita)

Metainformacijos aprašas (Naudotų padangų atliekų tvarkymo apskaita)

Metainformacijos aprašas (Medicininių atliekų tvarkymo apskaita)

 

 

Informacija apie atliekų apskaitos statistikai rengti taikomus metodus