Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Dėl Asociacijos "EEPA" elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licencijų galiojimo panaikinimo

 

Dėl Asociacijos "EEPA" elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licencijų galiojimo panaikinimo

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - Agentūra) 2017-09-22 sprendimu (toliau - Sprendimas) panaikino Asociacijos "EEPA" (toliau - Asociacija) licencijų Nr. 001 ir Nr. 003, suteikiančių teisę organizuoti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą, galiojimą. Licencijų galiojimas panaikintas, kadangi Asociacijai per paskutinius dvejus metus buvo taikyti 3 įspėjimai apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme  nustatytų reikalavimų pažeidimų.

Pažymime,kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017-09-27 nutartimi, Asociacijos  prašymu, pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės – laikinai sustabdytas Agentūros  Sprendimas, kuriuo buvo panaikintas Asociacijos licencijų Nr. 001 ir Nr. 003, suteikiančių teisę organizuoti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą, galiojimas.