Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita > Atliekų apskaitos duomenys

 

Atliekų apskaitos duomenys

 

Dėl skelbiamos statistinės informacijos atitikties vartotojų poreikiams

 

Jūsų nuomonė apie viešai skelbiamą statistinę informaciją mums yra labai svarbi.

Jeigu skelbiama statistinė informacija neatitinka Jūsų poreikių, laukiame Jūsų pasiūlymų tel. 8 7066 2027 ar el. paštu jurate.baneliene@aaa.am.lt.

Rengdami statistinę informaciją, mes, kiek tai bus įmanoma, atsižvelgsime į Jūsų nuomonę ir pateiktus pasiūlymus.

Jei pageidaujate specialisto konsultacijos apie skelbiamą statistinę informaciją, kreipkitės atitinkamoje rubrikoje nurodytu telefonu.

 

Klaidų, nustatytų paskelbtoje atliekų apskaitos statistinėje informacijoje, taisymo procedūra

 

 

 

 

2017-12-20

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių atliekų tvarkymas

 

2018-12-31

Naudoti nebetinkamų padangų atliekos

 

2018-12-07

Pakuočių atliekos

 

2017-12-20

Alyvų atliekos

 

2018-12-31

Baterijų ir akumuliatorių atliekos

 

2019-09-10

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos

 

2018-11-26

Komunalinės atliekos

 

2018-12-17

Medicininės atliekos

 

2018-01-02

Surinkta pavojingųjų atliekų pagal atskiras jų rūšis

 

2018-12-31

Suvestinė pagal atliekų kodus

 

2018-01-03

Į Lietuvą įvežtos atliekos

 

2019-01-17

Gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos