Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita

 

Atliekų apskaita

SVARBUS PRANEŠIMAS!

 

Pranešame, kad informacija apie nuo 2018 m. sausio 2 d. veikiančią informacinę sistemą GPAIS, skirtą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos vykdymui nuo 2018 metų, yra skelbiama Aplinkos ministerijos tinklalapyje:

 

http://www.am.lt/VI/index.php#a/19178 (išsamesnę informaciją galima rasti čia)

http://www.am.lt/VI/index.php#a/19066;

http://www.am.lt/VI/index.php#r/1863;

http://www.am.lt/VI/index.php#a/19057.

 

 

2019-04-01

Mišrių komunalinių atliekų sudėties tyrimai ir biologiškai skaidžių atliekų vertinimas

 

2017-06-23

Statistikos skelbimo kalendorius, metainformacijos aprašai

 

2018-06-22

Atliekų apskaitos duomenys

 

2013-08-07

Rūšiuojamojo surinkimo būdu surenkamų pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų klasifikavimas

 

2019-01-23

Informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse

 

2019-01-03

e-ASTA: Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenų elektroninio teikimo sistema