Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita

 

Atliekų apskaita

SVARBUS PRANEŠIMAS!

 

Pranešame, kad informacija apie nuo 2018 m. sausio 2 d. veikiančią informacinę sistemą GPAIS, skirtą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos vykdymui nuo 2018 metų, yra skelbiama Aplinkos ministerijos tinklalapyje https://am.lrv.lt


 

 

2020-05-29

Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plano ataskaitos už 2018–2019 m.

 

2020-04-23

Duomenys apie asbesto turinčius gaminius

 

2020-04-01

Mišrių komunalinių atliekų sudėties tyrimai ir biologiškai skaidžių atliekų vertinimas

 

2019-12-20

Statistikos skelbimo kalendorius, metainformacijos aprašai

 

2020-01-20

Atliekų apskaitos duomenys

 

2013-08-07

Rūšiuojamojo surinkimo būdu surenkamų pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų klasifikavimas

 

2020-02-12

Informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse