Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimas > DUK

 

DUK

Koks yra rinkliavos dydis už pavojingų atliekų tvarkymo licencijos išdavimą?

 

Rinkliavos dydis už pavojingų atliekų tvarkymo licencijos:

išdavimą – 144 eur

dublikato išdavimą – 8,6 eur

priedo koregavimą – 72 eur

priedo koregavimą mažinant aikštelių arba technologinių srautų skaičių – 14 eur

 

 

 

Ar galima dokumentus pateikti el. paštu?

 

Ne. Įmonė, norinti gauti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 3 priede nurodytą paraišką ir minėtų taisyklių 14 punkte nurodytus dokumentus naudodama Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (ALIS sistema), arba paraišką ir į kompiuterinę duomenų laikmeną įrašytus dokumentus įteikia tiesiogiai ar siunčia paštu.