Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimas > DUK

 

DUK

Koks yra rinkliavos dydis už pavojingų atliekų tvarkymo licencijos išdavimą?

 

Rinkliavos dydis už pavojingų atliekų tvarkymo licencijos:

išdavimą – 144 eur

dublikato išdavimą – 8,6 eur

priedo koregavimą – 72 eur

priedo koregavimą mažinant aikštelių arba technologinių srautų skaičių – 14 eur

 

 

Informacija apie valstybės rinkliavą už Aplinkos apsaugos agentūros teikiamas paslaugas:

 

Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300
Bankas AB bankas "Swedbank"
Banko kodas 73000
Įmokos kodas 5775

 

 

Ar galima dokumentus pateikti el. paštu?

 

Ne. Įmonė, norinti gauti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 3 priede nurodytą paraišką ir minėtų taisyklių 14 punkte nurodytus dokumentus naudodama Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (ALIS sistema), arba paraišką ir į kompiuterinę duomenų laikmeną įrašytus dokumentus įteikia tiesiogiai ar siunčia paštu.

 

 

 

Kas organizuoja pavojingųjų atliekų tvarkymo įmonių atsakingų darbuotojų mokymus?

 

Informaciją apie atsakingų darbuotojų mokymo kursus rasite http://www.am.lt/VI/index.php#a/13760