Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Licencijuotų gamintojų ir importuotojų organizacijų licencijų sąrašas

 

Licencijuotų gamintojų ir importuotojų organizacijų licencijų sąrašas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. D1-276 „Dėl įgaliojimų suteikimo Aplinkos apsaugos agentūrai“, nuo 2013 m. gegužės 15 d.  Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo  3423; straipsnio 2 dalyje nurodytas Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo veiklos organizavimo licencijas išduodančios institucijos funkcijas vykdo Aplinkos apsaugos agentūra.

 

Licencijuotų gamintojų ir importuotojų organizacijų turimų licencijų sąrašas

12

Eil.

Nr.

 Licencijų rūšis
Licencijos numeris
Licencijos išdavimo data
Gaminių ar pakuočių atliekos, kurių tvarkymo organizavimui suteikta licencija
Organizacijos pavadinimas, juridinio asmens kodas
Organizacijos buveinė Pastabos
Pastabos
 1 Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencija  001 2006-05-23
Stiklinės, plastikinės, PET (polietileno tereftalatas), kombinuotos, metalinės, popierinės ir kartoninės bei kitos pakuotės atliekos
VšĮ „Žalias taškas“   110884687
A. Goštauto g. 40B, Vilnius, LT-03163
 
 2 Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencija
 003 2012-08-24
Stiklinės, plastikinės, PET (polietileno tereftalatas), kombinuotos, metalinės, popierinės ir kartoninės bei kitos pakuotės atliekos
VšĮ  „Pakuočių tvarkymo organizacija“    302755513
J. Galvydžio g. 5, Vilnius,                LT-08236
 
 3 Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licencija

001

003

2006-05-23  2008-05-07 Stambių namų apyvokos prietaisų, smulkių namų apyvokos prietaisų, IT ir telekomunikacinės įrangos, vartojimo įrangos, apšvietimo įrangos, elektrinių ir elektroninių įrankių (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus), žaislų, laisvalaikio ir sporto įrangos, medicininių prietaisų (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus), stebėsenos ir kontrolės prietaisų, automatinių daiktų išdavimo įtaisų atliekos
Asociacija „EEPA“              300543821
Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118
 2015-09-09 Aplinkos apsaugos agentūros sprendimu Nr. (15.11)-A4-9998   panaikintos asociacijos "EEPA" licencijos, suteikiančios teisę organizuoti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015-09-25 nutarimu Aplinkos apsaugos agentūros sprendimui pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė - laikinai iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdyti  Aplinkos apsaugos agentūros 2015-09-09 sprendimo Nr. (15.11)-A4-9998  galiojimą.
 4 Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licencija  005 2010-08-24
Stambių namų apyvokos prietaisų, smulkių namų apyvokos prietaisų, IT ir telekomunikacinės įrangos, vartojimo įrangos, apšvietimo įrangos, elektrinių ir elektroninių įrankių (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus), žaislų, laisvalaikio ir sporto įrangos, medicininių prietaisų (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus), stebėsenos ir kontrolės prietaisų, automatinių daiktų išdavimo įtaisų atliekos
 VšĮ  „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“    302773365 Fabijoniškių g. 96, Vilnius         LT-07100  
 5  Elektros ir elektroninės įrangos (apšvietimo įrangos) atliekų tvarkymo organizavimo licencija  004  2010-07-30  Apšvietimo įranga  VšĮ  „Ekošviesa“    302504190  Didžioji g. 25, Vilnius,                LT-01128  
 6 Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo licencija
 001 2008-02-28
Padangų (naujų, restauruotų, naudotų), sveriančių daugiau kaip 3 kg, akumuliatorių, galvaninių elementų, vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrų, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrų, automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių) atliekos
 Gamintojų ir Importuotojų Asociacija        300558218  Fabijoniškių g. 96, Vilnius         LT-07100  
 7  Apmokestinamųjų gaminių (baterijų ir akumuliatorių) atliekų tvarkymo organizavimo licencija  002  2008-02-28  Akumuliatorių ir galvaninių elementų atliekos  Asociacija „EEPA“              300543821  Žemaitės g. 21, Vilnius,                LT-03118  
 8 Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo licencija
 001  2008-02-28  Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės  Gamintojų ir Importuotojų Asociacija        300558218  A. Juozapavičiaus g. 3-109, Vilnius,    LT-09310  
 9 Alyvos atliekų tvarkymo organizavimo licencija
001 2008-02-28
Alyvų atliekos
Gamintojų ir Importuotojų Asociacija        300558218
A. Juozapavičiaus g. 3-109, Vilnius,    LT-09310
 
 10 Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo licencija 003 2014-02-10 Padangų atliekos VšĮ "Padangų importuotojų organizacija" 303003606

Jakšto g. 11-16, Vilnius, LT01105

 
11
Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo licencija 004 2015-11-05 Padangų atliekos

VšĮ "Atliekų tvarkymo organizacija"

304069477

I. Simonaitytės g. 12-44, Vilnius,

LT-06294