Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Tarptautiniai atliekų pervežimai > SVARBU! Nuo 2018-08-01 startuoja GPAIS Tarpvalstybinių vežimų modulis

 

SVARBU! Nuo 2018-08-01 startuoja GPAIS Tarpvalstybinių vežimų modulis

Informuojame, kad nuo š.m. rugpjūčio 1 d. dokumentų teikimas Aplinkos apsaugos agentūrai (Agentūrai) dėl: garantijos ar lygiaverčio draudimo sumos derinimo, dokumentų (informacijos) prie pranešimo dokumentų, judėjimo dokumentų, informacijos, lydinčios vežimą (supaprastinta tvarka) teikimas yra vykdomas per Vieningą gaminių ir pakuočių atliekų informacinę sistemos  (GPAIS) tarpvalstybinių  atliekų vežimų (TAV) modulį (www.gpais.eu).

Atkreipiame dėmesį, kad:

-jei garantijos ar lygiaverčio draudimo suma buvo suderinta tvarka iki GPAIS TAV  modulio veikimo pradžios, tokiu atveju šios garantijos duomenys turi būti įvesti, pranešimo, judėjimo dokumentai pildomi bei teikiami per GPAIS TAV modulį.

-jei leidimas vežti atliekas buvo išduotas iki GPAIS TAV  modulio veikimo pradžios, šio pranešimo duomenys laikomi "istoriniais" ir jie turi būti suvedami į GPAIS per 60 d. nuo GPAIS TAV modulio veikimo pradžios.   Judėjimo dokumentai, susiję su šiais pranešimais, pildomi pagal tvarką, galiojusią iki GPAIS TAV modulio veikimo pradžios  ir visus atliekų vežimus galima užbaigti senąja tvarka (pildant "popierinius" judėjimo dokumentu) iki kol baigsis leidimo vežti atliekas terminas, tačiau lygiagrečiai šių judėjimo dokumentų duomenis  suvedant į GPAIS.

Pasirašytus dokumentų komplektus, skirtus kitų šalių  kompetentingoms institucijoms (įskaitant garantijos ar lygiaverčio draudimo originalą) , pateikti Agentūrai reikia tik tada, kai visi dokumentai bus suderinti per GPAIS TAV modulį ir pranešimo būsena sistemoje bus "Priimtas". Agentūrai pateikti pasirašyti dokumentai ir informacija, skirti kitų šalių kompetentingoms institucijoms turi būti tie patys, kurie buvo teikti ir suderinti per GPAIS TAV modulį. Šių dokumentų ir informacijos Agentūra  antrą kartą nevertins, ji juos pateiks, kaip reikalauja Reglamentas 1013/2006 kitų šalių kompetentingoms institucijoms (pateikimo terminus ir kitą informaciją, susijusią su leidimo išdavimo procedūra, įmones galės matyti savo TAV modulio paskyroje). Už Agentūrai pateiktų dokumentų ir informacijos, kurie turi būti pateikti kitų šalių  kompetentingoms institucijoms, teisingumą atsako pranešėjas.

 

GPAIS tarpvalstybinių vežimų vartotojo vadovą rasite: Vartotojo vadovas