Grafikai

 

e-ASTA: Atliekų apskaitos duomenų elektroninio teikimo sistema

 

Įrodančius dokumentus išduodančios įmonės

 

Atliekų apskaitos duomenys

 
 

Vieši ATVR duomenys

Viešus ATVR duomenis galite peržiūrėti paspaude nuorodą: http://atvr.aplinka.lt/paieska/

Informacija dėl ataskaitų apie išrašytus įrodančius dokumentus teikimo per IKS

Dėl išrašytų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančių  (įrodančių) dokumentų ataskaitų ir gautų apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančių (įrodančių) dokumentų ataskaitų pateikimo

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo įsigaliojimo

Informuojame, kad 2013-09-08 įsigaliojo Aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.