Grafikai

 

e-ASTA: Atliekų apskaitos duomenų elektroninio teikimo sistema

 

Įrodančius dokumentus išduodančios įmonės

 

Atliekų apskaitos duomenys

 
 

Dėl Asociacijos "EEPA" elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licencijų galiojimo panaikinimo

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - Agentūra) 2017-09-22 sprendimu (toliau - Sprendimas) panaikino Asociacijos "EEPA" (toliau - Asociacija) licencijų Nr. 001 ir Nr. 003, suteikiančių teisę organizuoti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą, galiojimą. Licencijų galiojimas panaikintas, kadangi Asociacijai per paskutinius dvejus metus buvo taikyti 3 įspėjimai apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme  nustatytų reikalavimų pažeidimų.

Pažymime,kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017-09-27 nutartimi, Asociacijos  prašymu, pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės – laikinai sustabdytas Agentūros  Sprendimas, kuriuo buvo panaikintas Asociacijos licencijų Nr. 001 ir Nr. 003, suteikiančių teisę organizuoti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą, galiojimas.

SVARBUS PRANEŠIMAS GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS

Gamintojai ir importuotojai gali registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade. Informuojame, kad techninės įrangos gedimai, atsiradę 2016 m. lapkričio 7 d. Gamintojai ir importuotojų sąvade, 2017 m. sausio 12 d. yra pilnai pašalinti.
 

Dėl VšĮ "Ekošviesa" apšvietimo įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licencijos galiojimo panaikinimo

VšĮ "Ekošviesa" (toliau - Organizacija) 2016-12-30 raštu kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą (toliau - Agentūra) su prašymu panaikinti Organizacijai 2010-07-30 išduotos apšvietimo įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licencijos Nr. 004 galiojimą. Agentūra, vadovaudamasi Atliekų tvarkymo įstatymo 34-23 straipsnio 19 dalies 1 punktu, panaikino Organizacijos apšvietimo įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licencijos Nr. 004 galiojimą.

Dėl VšĮ "Gamtos ateitis" pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos

Aplinkos apsaugos agentūros 2016-11-30 sprendimu VšĮ "Gamtos ateitis" išduota pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencija, suteikianti teisę organizuoti visų pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą.