e-ASTA: Atliekų apskaitos duomenų elektroninio teikimo sistema

 

Įrodančius dokumentus išduodančios įmonės

 

Atliekų apskaitos duomenys

 
 

Dėl atliekų tvarkytojų registracijos

Informuojame, kad vietoj Atliekas tvarkančių įmonių registro (ATĮR) steigiamas Atliekų tvarkytojų valstybės registras (ATVR), kuriame bus registruojamos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 61 str. 1 d. nurodytos atliekų tvarkymo veiklą vykdančios įmonės. Atsižvelgiant į tai, nuo 2014 m. birželio 11 d. įmonės į ATĮR neberegistruojamos.

Atnaujinta informacija dėl ataskaitų apie išrašytus įrodančius dokumentus teikimo per IKS

Dėl išrašytų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančių  (įrodančių) dokumentų ataskaitų ir gautų apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančių (įrodančių) dokumentų ataskaitų pateikimo

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo įsigaliojimo

Informuojame, kad 2013-09-08 įsigaliojo Aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.