Grafikai

 

e-ASTA: Atliekų apskaitos duomenų elektroninio teikimo sistema

 

Įrodančius dokumentus išduodančios įmonės

 

Atliekų apskaitos duomenys

 
 

Dėl asociacijos "EEPA" elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licencijų

2015-09-09 Aplinkos apsaugos agentūros sprendimu panaikintos asociacijos "EEPA" licencijos, suteikiančios teisę organizuoti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą.

Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro

Informuojame, kad Atliekų tvarkytojų valstybės registro (toliau – ATVR) vieša informacija jau pasiekiama adresu https://atvr.am.lt.

 

Informacija dėl ataskaitų apie išrašytus įrodančius dokumentus teikimo per IKS

Dėl išrašytų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančių  (įrodančių) dokumentų ataskaitų ir gautų apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančių (įrodančių) dokumentų ataskaitų pateikimo

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo įsigaliojimo

Informuojame, kad 2013-09-08 įsigaliojo Aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.