Grafikai

 

e-ASTA: Atliekų apskaitos duomenų elektroninio teikimo sistema

 

Įrodančius dokumentus išduodančios įmonės

 

Atliekų apskaitos duomenys

 
 

Dėl VšĮ "Gamtos ateitis" pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos

2016-01-08 Aplinkos apsaugos agentūros sprendimu panaikinta VšĮ „Gamtos ateitis“ licencija, suteikianti teisę organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą. Licencijos galiojimas panaikintas, kadangi nustatyta, kad VšĮ „Gamtos ateitis“ 2015 metais pažeidė Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 13 dalies 2 punkte nustatytą reikalavimą ir per nustatytus terminus nurodyto pažeidimo nepašalino. Nuo Aplinkos apsaugos agentūros sprendimo priėmimo datos VšĮ „Gamtos ateitis“ negali užsiimti šia licencijuojama veikla.

 

Dėl asociacijos "EEPA" elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licencijų

2015-09-09 Aplinkos apsaugos agentūros sprendimu panaikintos asociacijos "EEPA" licencijos, suteikiančios teisę organizuoti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą.

Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro

Informuojame, kad Atliekų tvarkytojų valstybės registro (toliau – ATVR) vieša informacija jau pasiekiama adresu https://atvr.am.lt.

 

Informacija dėl ataskaitų apie išrašytus įrodančius dokumentus teikimo per IKS

Dėl išrašytų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančių  (įrodančių) dokumentų ataskaitų ir gautų apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančių (įrodančių) dokumentų ataskaitų pateikimo