Grafikai

 

e-ASTA: Atliekų apskaitos duomenų elektroninio teikimo sistema

 

Įrodančius dokumentus išduodančios įmonės

 

Atliekų apskaitos duomenys

 
 

SVARBUS PRANEŠIMAS DĖL PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO LICENCIJĄ TURINČIŲ GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ORGANIZACIJŲ UŽIMAMŲ RINKOS DALIŲ PASKELBIMO

Aplinkos apsaugos agentūra apskaičiuoja pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų (toliau - Organizacijos) užimamas rinkos dalis pagal mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijų (FR0524) duomenis. Dėl pasikeitusios FR0524 deklaracijos formos Valstybinė mokesčių inspekcija šiuo metu vykdo šių deklaracijų apdorojimo programinės įrangos atnaujinimą, todėl FR0524 deklaracijų duomenys kol kas nėra prieinami.

 

Atsižvelgus į aukščiau išdėstytą, informuojame, kad Organizacijų užimamos rinkos dalys 2017 m. kovo 15 d. nebus paskelbtos. Jei neiškils kitų šiuo metu nežinomų techninių ir duomenų kokybės problemų, rinkos dalis apskaičiuosime ir paskelbsime per 5 darbo dienas po to, kai taps prieinami 2016 m. FR0524 deklaracijų duomenys. Artimiausias galimas rinkos dalių paskelbimo terminas - š. m. kovo 24 d.

SVARBUS PRANEŠIMAS GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS

Gamintojai ir importuotojai gali registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade. Informuojame, kad techninės įrangos gedimai, atsiradę 2016 m. lapkričio 7 d. Gamintojai ir importuotojų sąvade, 2017 m. sausio 12 d. yra pilnai pašalinti.
 

Dėl VšĮ "Ekošviesa" apšvietimo įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licencijos galiojimo panaikinimo

VšĮ "Ekošviesa" (toliau - Organizacija) 2016-12-30 raštu kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą (toliau - Agentūra) su prašymu panaikinti Organizacijai 2010-07-30 išduotos apšvietimo įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licencijos Nr. 004 galiojimą. Agentūra, vadovaudamasi Atliekų tvarkymo įstatymo 34-23 straipsnio 19 dalies 1 punktu, panaikino Organizacijos apšvietimo įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licencijos Nr. 004 galiojimą.

Dėl VšĮ "Gamtos ateitis" pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos

Aplinkos apsaugos agentūros 2016-11-30 sprendimu VšĮ "Gamtos ateitis" išduota pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencija, suteikianti teisę organizuoti visų pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą.

Dėl VšĮ "Atliekų tvarkymo organizacija" padangų atliekų tvarkymo organizavimo licencijos galiojimo panaikinimo

VšĮ "Atliekų tvarkymo organizacija" (toliau - Organizacija) 2016-10-24 raštu kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą (toliau - Agentūra) su prašymu panaikinti Organizacijai 2015-11-05 išduotos padangų atliekų tvarkymo organizavimo licencijos Nr. 004 galiojimą. Agentūra, vadovaudamasi Atliekų tvarkymo įstatymo 34-23 straipsnio 19 dalies 1 punktu, panaikino Organizacijos padangų atliekų tvarkymo organizavimo licencijos Nr. 004 galiojimą.